Tagarchief: vorming

2016-01-26, 2015-12-08 & 2015-11-26: verslagen lerend netwerk interne & verandercommunicatie

Illustratie ontleend aan www.socialseeder.com ter illustratie van een verslag waarin de site ter sprake komt (jpg van 17 kB).

Na de eerste bijeenkomst in september kwamen de leden van het netwerk voor kennisdeling over interne communicatie & interne community building, incl. verandercommunicatie … (thema #9) nog samen in november, december en januari. Dit is het verslag van die drie bijeenkomsten (pdf van 173 kB).

Overigens is er mogelijk alsnog een netwerk in oprichting rond thema #7 “analytics, big data, open data, onderzoek en evaluatie inbedden” … Daar was op 2015-06-11 onvoldoende belangstelling voor. Nieuws volgt.

Getagged , , , , , , ,

2015-10-13: verslag lerend netwerk thema #2 over communicatie en beleid maken met kennis van gedrag

Foto van de aanwezigen (op één na) tijdens de eerste bijeenkomst van het ToeComSt-kennisdelingsnetwerk #2 over communicatie & beleid maken met kennis van gedrag (sociale marketing, keuze-architectuur, nudging), Brussel 2015-10-13. (Geen hergebruik van de foto toegestaan.)

Foto van de aanwezigen (op één na) tijdens de eerste bijeenkomst van het ToeComSt-kennisdelingsnetwerk #2 over communicatie & beleid maken met kennis van gedrag (sociale marketing, keuze-architectuur, nudging), Brussel 2015-10-13. (Geen hergebruik van de foto toegestaan.)

Na de oprichting van de lerende (kennisdelings)netwerken op 20015-06-11 (zie deze eerdere blogpost), hielden de leden van het netwerk rond thema #2 over communicatie & beleid maken met kennis van gedrag (sociale marketing, keuze-architectuur, nudging) vorige dinsdag 2015-10-13 een eerste bijeenkomst. U vindt hier het verslag (pdf van 399 kB).

Bonus verslagen:

Deelt ù boeiende lectuur of verslagen? Dan zijn uw inzichten of een link ernaar welkom als commentaar onderaan deze blogpost of in de LinkedIn groep “Sociale marketing, nudging, keuze-architectuur en gedragspsychologie in de overheids- & non-profitsector“ !

Getagged , , , , , , , , , , , ,

2015-09-29: verslag lerend netwerk thema #9 over interne & verandercommunicatie, community building, …

Foto van de aanwezigen (op twee na) tijdens de eerste bijeenkomst van het ToeComSt-kennisdelingsnetwerk #9 interne & verandercommunicatie, Brussel 2015-09-29. Foto (c) P. Vandenberghe, geen hergebruik toegestaan.

Foto van de aanwezigen (op twee na) tijdens de eerste bijeenkomst van het ToeComSt-kennisdelingsnetwerk #9 interne & verandercommunicatie, Brussel 2015-09-29. (Geen hergebruik van de foto toegestaan.)

Na de oprichting van de lerende (kennisdelings)netwerken op 20015-06-11 (zie deze eerdere blogpost), hielden de leden van het netwerk rond thema #9 (over interne communicatie & interne community building, incl. verandercommunicatie …) vorige dinsdag een eerste bijeenkomst. Hier hun verslag (pdf van 321 kB).

Getagged , , , , , , ,

2015-09-22: verslag lerend netwerk thema #10 over basics als PR, mediastrategie, sociale media, digiskills …

Kennisdeling als onderdeel van een procesflow, en met verwijzing naar de toolboxes van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse overheid. (Tekening van Axelle Vanquaille via Visual Harvesting, eigendom van de Vlaamse overheid, vrij voor verder gebruik.)

Kennisdeling als onderdeel van een procesflow, en met verwijzing naar de toolboxes van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse overheid. (Tekening van Axelle Vanquaille via Visual Harvesting, eigendom van de Vlaamse overheid, vrij voor verder gebruik.)

Na de oprichting van de lerende (kennisdelings)netwerken op 20015-06-11 (zie deze eerdere blogpost), beet het netwerk rond thema #10 (over basics als PR, mediastrategie, sociale media, digiskills …) eergisteren de spits af. Hier hun verslag (pdf van 280 kB).

Getagged , , , , , , , ,

GastPost: Davy De Rijck over een onderwijs dat schoenmakers communicatie leert

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost op Toecomst.Com van een gastblogger is.

Ambacht door Davy De Rijck, Polso

“Educate for a creative society” – Tom Peters

We hebben de voorbije jaren aardig wat eenheidsworst door de strot gekregen. Meegaan met de hoop was de enige voorwaarde om sociaal aanvaard te worden. Grote verzamelingen van mensen werden ‘communities’ en beïnvloedden de maatschappij. Ik denk aan Facebook – dat, tot spijt van wie het benijdt, een ingrijpende impact heeft op ons dagelijkse leven – en andere massa sociale media die ons leven vorm geven.

Langzamerhand begon de tweede golf van sociale media gebruiker zich te distantiëren van het grote volk. Het ging op zoek naar authenticiteit. Nieuwe, niche platforms werden opgericht. De zoektocht naar dat tikkeltje originaliteit. De gezonde affectie voor de eigen identiteit nam terug de bovenhand. Ik denk spontaan aan platformen als Pinterest, Instagram en Etsy.

Om die digitaal te vergelden, werd creativiteit gevraagd. Zowel de digitale als de marketingsector gingen kwistig met de term ‘creatief’ om. Nieuwe manieren zoeken om iets te bereiken, nieuwe manieren zoeken om er uit te steken. Het werd de nieuwe norm. Be different.

Lees verder

Getagged , , , , ,

GastPost: Machteld Weyts over een aan Vlaanderen aangepaste Factor C

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost van een gastblogger is.

Foto van Nelson Mandela als illustratie bij het citaat in het artikel over de taal van het hart versus de taal van het verstand.

Pleidooi voor meer communicatief beleid door Machteld Weyts, docent overheidscommunicatie aan de Arteveldehogeschool Gent.

Ik verdiep mij al een tijdje in de integratie van beleid en communicatie. Niet alleen om mijn studenten beter voor te bereiden op een rol als communicatieadviseur, maar ook omdat ik heilig geloof in de democratische meerwaarde van communicatie. En dan bedoel ik communicatie in de zuiverste zin van het woord: mensen die, vanuit verschillende rollen, met elkaar praten. Mensen die elkaar proberen te verstaan, ook letterlijk. Nelson Mandela verwoordde het zo: “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him his language, that goes to his heart.” Dàt is waar communicatief beleid om draait. Verbinding en aansluiting zoeken met diegenen voor wie het beleid echt bedoeld is, nog voor het gemaakt wordt.

Beleid en communicatie met elkaar verzoenen lijkt niet altijd een makkelijke klus. Terwijl beleidsmakers vaak geen idee hebben wat ze aan communicatiemedewerkers kunnen vragen, behalve ‘giet dat maar in een folder’ of ‘zet hier iets over op de website’, weten communicatiemedewerkers zich soms geen houding tegenover beleidsmakers. Want die brengen hen toch pas op de hoogte als alle beslissingen al genomen zijn. Met alle frustraties vandien, niet in het minst bij de burger die vaak de dupe is van deze non-communicatie.

Als we die twee dichter bij elkaar willen brengen, starten we maar beter binnen de organisatie zelf. Het begint met multidisciplinaire teams, waarin zowel diegenen die de beslissingen nemen, de (interne of externe) inhoudelijk deskundigen en de communicatiemedewerkers van bij de start van een beleidsproces samen aan tafel zitten. Om te weten waar het nu eigenlijk om draait. Hoever het beleid al gevorderd is. En wie daar dan bij betrokken is of betrokken moet worden. Waar deze personen of groepen van wakker liggen. En hoe je daar als overheid een oplossing voor kan bieden. Of de betrokkenen misschien zelf een oplossing laat zoeken.

Een goede communicatie over beleid begint dus lang vooraleer dit beleid bepaald is. Net het denkproces over het beleid moet communicatief tot stand komen. De rol en de belangen van betrokken actoren bepalen grotendeels hoe je het beleid invult.  Die kennis zit al grotendeels bij de medewerkers. Door binnen de organisatie met meerdere blikken naar een situatie te kijken, krijg je een vollediger en breder beeld als startpunt voor een beleidsproces. Het zal ook snel duidelijk worden over welke thema’s of doelgroepen je nog meer informatie nodig hebt. Dat kan een startpunt zijn voor extra onderzoek of participatie.

Onze  noorderburen bedachten ruim tien jaar geleden al een visie en methodiek om communicatie naar het hart van het beleid te brengen. Onder de naam ‘Factor C‘ gaat een heel stappenplan schuil om vroeg in een beleidsproces signalen uit de omgeving zo goed mogelijk op te vangen en te vertalen naar beleidsbeslissingen. Zo ontwikkel je beleid dat meer gedragen is, en achteraf minder ‘reparatie’ nodig heeft.

Lees verder

Getagged , , , , , , , ,
%d bloggers liken dit: