Tagarchief: sociale media

2016-01-26, 2015-12-08 & 2015-11-26: verslagen lerend netwerk interne & verandercommunicatie

Illustratie ontleend aan www.socialseeder.com ter illustratie van een verslag waarin de site ter sprake komt (jpg van 17 kB).

Na de eerste bijeenkomst in september kwamen de leden van het netwerk voor kennisdeling over interne communicatie & interne community building, incl. verandercommunicatie … (thema #9) nog samen in november, december en januari. Dit is het verslag van die drie bijeenkomsten (pdf van 173 kB).

Overigens is er mogelijk alsnog een netwerk in oprichting rond thema #7 “analytics, big data, open data, onderzoek en evaluatie inbedden” … Daar was op 2015-06-11 onvoldoende belangstelling voor. Nieuws volgt.

Getagged , , , , , , ,

2015-09-29: verslag lerend netwerk thema #9 over interne & verandercommunicatie, community building, …

Foto van de aanwezigen (op twee na) tijdens de eerste bijeenkomst van het ToeComSt-kennisdelingsnetwerk #9 interne & verandercommunicatie, Brussel 2015-09-29. Foto (c) P. Vandenberghe, geen hergebruik toegestaan.

Foto van de aanwezigen (op twee na) tijdens de eerste bijeenkomst van het ToeComSt-kennisdelingsnetwerk #9 interne & verandercommunicatie, Brussel 2015-09-29. (Geen hergebruik van de foto toegestaan.)

Na de oprichting van de lerende (kennisdelings)netwerken op 20015-06-11 (zie deze eerdere blogpost), hielden de leden van het netwerk rond thema #9 (over interne communicatie & interne community building, incl. verandercommunicatie …) vorige dinsdag een eerste bijeenkomst. Hier hun verslag (pdf van 321 kB).

Getagged , , , , , , ,

2015-09-22: verslag lerend netwerk thema #10 over basics als PR, mediastrategie, sociale media, digiskills …

Kennisdeling als onderdeel van een procesflow, en met verwijzing naar de toolboxes van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse overheid. (Tekening van Axelle Vanquaille via Visual Harvesting, eigendom van de Vlaamse overheid, vrij voor verder gebruik.)

Kennisdeling als onderdeel van een procesflow, en met verwijzing naar de toolboxes van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse overheid. (Tekening van Axelle Vanquaille via Visual Harvesting, eigendom van de Vlaamse overheid, vrij voor verder gebruik.)

Na de oprichting van de lerende (kennisdelings)netwerken op 20015-06-11 (zie deze eerdere blogpost), beet het netwerk rond thema #10 (over basics als PR, mediastrategie, sociale media, digiskills …) eergisteren de spits af. Hier hun verslag (pdf van 280 kB).

Getagged , , , , , , , ,

GastPost: Frank Van Swalm over minder regels en meer bewegingsruimte

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost op Toecomst.Com van een gastblogger is.

Speel- en beweegruimte. Portrechten ok via Kind en Gezin.

Ruimte om het moment te grijpen door Frank Van Swalm, communicatieverantwoordelijke bij Kind en Gezin

Ik zal het maar meteen toegeven. Ik ben de laatste weken nogal onder de indruk geraakt van het boek #inthemoment van Pieter Goiris en Tom Himpe. Niet omdat ik van nature graag dweep met straffe namen uit de reclamewereld. Wel om de heel eenvoudige reden dat hun boek herkenbaar is én toepasbaar. En ik las het op het juiste moment. Maar dat zal wel geen toeval geweest zijn ;-)

Herkenbaar omdat het model om meer en meer realtime ‘campagne’ te gaan voeren en dus sneller en flexibeler te gaan communiceren aansluit bij wat we de voorbije drie jaar bij Kind en Gezin stap voor stap proberen te realiseren.

Kind en Gezin staat met zijn rechtstreekse dienstverlening aan ouders en professionals in de kinderopvang voortdurend onder hoogspanning. Een spanning die ontstaat door een voortdurende nood aan innoveren, bijsturen, … En dat is nodig omdat Kind en Gezin veel van zijn dienstverlening aanbiedt aan een doelgroep die zich zo wat elke 3 jaar vernieuwt én bovendien in een leeftijdscategorie zit die altijd opnieuw hoge eisen stelt. Eisen op het vlak van diensten (oogscreening, gehoorscreening, online dienstverlening, …) en uiteraard ook op het vlak van communicatie. Ze willen snelle en eerlijke informatie. Ze willen die informatie op maat en via alle nuttige kanalen. Een paar mooie uitdagingen als je ook weet dat die doelgroepen ook steeds diverser en complexer worden (taal, origine, …).

De voorbije jaren hebben we gewerkt aan snelheid en flexibiliteit. Net zoals bij alle collega’s in een context van minder budget en minder mensen in het traditionele communicatieteam, maar intussen wel hogere eisen van ouders, nieuwe thema’s (voeding en beweging) en vernieuwingen op elk inhoudelijk domein (Huizen van het Kind, nieuw decreet Kinderopvang en nieuw decreet interlandelijke adoptie).

Dan moet je gekende paden verlaten en communicatie binnen een organisatie anders gaan aanpakken.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

GastPost: Pieter Lesaffer over interactie en reacties als input voor beleid

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost op Toecomst.Com van een gastblogger is.

De vrijhaven en het beleid door Pieter Lesaffer, hoofdredacteur van Klasse, bij het Agentschap voor Onderwijscommunicatie

Op welke manier ga je het best de interactie met je lezers / kijkers / klanten aan? Het is een vraag die veel redacties en communicatiediensten bezighoudt. Een interessant initiatief op dat vlak is het VRT-innovatieprojectDit is vandaag“, het samenwerkingsverband van jonge mediamensen die communicatievormen uitproberen. Een van de bedoelingen is om op de website verschillende bijdragen over één bepaald thema (in dit geval onderwijs) aan elkaar te linken in functie van de reacties die erop komen, om zo tot een hogere vorm van interactie te komen.

Ook in overheidscommunicatie leeft de vraag naar interactie heel erg. Binnen het domein van onderwijs en opvoeding zijn we met Klasse de verschillende vormen van interactie aan het verkennen. Door in te zetten op Facebook, Twitter en Pinterest, en door na te denken over de vorm die onze inhoud moet krijgen in functie van de interactie die we willen bereiken.

Dankzij de redactionele autonomie kan Klasse leraren, ouders en leerlingen op een bottom-up manier benaderen en op een neutrale, geloofwaardige manier informeren en versterken. De stappen die we nu in onze online berichtgeving zetten, leren ons dat deze positie ook voor het stimuleren en beheren van de interactie een grote meerwaarde heeft. Dankzij deze autonomie kunnen we (steeds meer) een vrijhaven zijn voor meningen, kunnen we voor onze doelgroep de drempel verlagen om te interageren. Mensen schrijven er meningen die ze rechtstreeks tegenover het beleid niet willen / kunnen zeggen – dat geldt nog in grotere mate voor onze doelgroep leerlingen.

Voor overheid en overheidscommunicatie ligt daar een kans. Om een duidelijk afgebakende ruimte scheppen voor interactie, en daar de vruchten van te plukken, in de vorm van een bloemlezing aan authentieke reacties: een belangrijke input om beleid te maken. Tegelijk maakt dat voor de lezer / kijker het perspectief duidelijker: er is een vrijhaven voor interactie, waar een mening geen consequenties heeft, en er is daarnaast een overheid waarin we vertrouwen stellen om een visie en een beleid te maken die al deze individuele meningen overstijgen.

Getagged , , , , , , ,

GastPost: Marc Jadoul over technologie in de organisatie en de rol van IT en HRM

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost op Toecomst.Com van een gastblogger is.

JadoulVier

Een nieuwe kijk op technologie? door Marc Jadoulstrategic marketing director bij Alcatel-Lucent Antwerpen – zie ook zijn eerdere post & full profile hier.

Jarenlang hebben ondernemingen automatisering en de invoering van nieuwe technologie bijna uitsluitend beschouwd als een werktuig om hun kosten te verlagen en hun productie op te drijven.

In onze snel veranderende westerse economie volstaan besparingen en productiviteitsverhoging echter al lang niet meer als levensverzekering voor bedrijven. Innoveren en omgaan met kennis spelen een alsmaar belangrijkere rol. En wie “kennis” zegt, zegt ook “mensen”.

Wordt het dus niet stilaan tijd om een andere kijk op technologie te ontwikkelen?

In zijn recente gastpost toont Pedro De Bruyckere hoe technologie de professionalisering van het docentenkorps ondersteunt. En dat is geen alleenstaand voorbeeld.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , ,

Shift 2020 en andere trends

Figuur 15 "type persoon (introvert versus extravert) ten opzichte van de mate van relevante informatie" op blz. 46 van het Trenddoc 2014 van Lectric.nl

Terwijl we wachten op een paar GastPosts nog ’n snelle blogpost in onze reeks over trendrapporten … signaleer er gerust nog !

#14 –  Shift 2020 (how technology will impact our future) : een (te betalen) e-book samengesteld door Rudy De Waele … (Bedankt voor het signalement Yves Kallaert!)

#15 – Trenddoc 2014 – een gratis download in het kader van de betalende TrendsFactory evenementenreeks van de Nederlandse firma Lectric … Geen echte “bom” voor wie in de non profit werkt wegens vooral gefocust op bedrijven & consumenten, maar her en der wel interessant, zoals steeds mutatis mutandis. Bv. “de klant betrekken in het proces van co-creatie is een must” (p. 22), “location based services” en “layar-technieken” als aandachtspunten (p. 25), … Ook (de bovenstaande) figuur 15 “type persoon  (introvert versus extravert) ten opzichte van de mate van relevante informatie” op p.46 vond ik wel interessant voor mensen die het contact tussen hun organisatie en hun publiek willen herdenken.

#16 – 10 onmisbare vaardigheden voor de ambtenaar van de toekomst volgens de Bestuursacademie Nederland

#17 – En op de Princeton universiteit in New Jersey zien ze tussen 2015 en 2017 het einde van Facebook  opdoemen … Zie in dat verband ook deze reactie van Clo Willaerts in De Morgen van 2014-01-23 … of de reacties onder deze eigenste post natuurlijk!

Getagged , , , , , , , ,

Transparantie en openbaarheid van bestuur in Vlaanderen

Transparantie, open overheid, openbaarheid : de termen zijn hier al meermaals gevallen. Na de eerdere roundup wat betreft open data door Noël Van Herreweghe (die ook voor het interview hierboven tekende) brengen we u daarom even een stand van zaken wat betreft openbaarheid van bestuur in Vlaanderen. (Trefwoord voor onze vakgenoten in Nederland, waar de regering de ‘openbaar tenzij’ weg insloeg in september 2013 : wob.)

De kern van de zaak vindt u hierboven uitstekend uitgelegd door Bruno Asscherickx, expert in de materie bij de afdeling Kanselarij van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van de Vlaamse overheid en tevens voorzitter van de Vlaamse beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie – afdeling openbaarheid van bestuur. De basissite waar u het kader vindt, is www.vlaanderen.be/openbaarheid.

Er bestaat dus wel degelijk een kader voor openbaarheid in Vlaanderen, voor zover daar twijfel over had kunnen bestaan. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur is er de spil van. Dat decreet werd ook geëvalueerd in 2010, en toen werden alleszins geen problemen vastgesteld die noopten tot wijzigingen aan het decreet.

Let wel : het gaat daarbij vnl. over passieve openbaarheid. Vanuit de maatschappij blijven regelmatig signalen komen die pleiten voor meer actieve openbaarheid, verwant met open data en hergebruik van overheidsinformatie, maar ook met het communicatiebeleid zoals dat word ingevuld door de officiële communicatieambtenaren – een beleid waarover precies dit project ook gaat.

In 2013 kreeg de problematiek van het afschermen van auditrapporten veel aandacht in de media. (In het evaluatieverslag van januari 2010 was de aandacht daar al op gevestigd.) Naar aanleiding van een openbaarheidsverzoek van een journalist van de VRT die bij negen verschillende bestuursinstanties een auditrapport opvroeg, werden diverse beroepschriften ingediend bij de beroepsinstantie. Die verklaarde in vijf gevallen het beroep als volkomen gegrond.

Naar aanleiding van deze case pleitte de Vlaamse vereniging voor overheidscommunicatie Kortom voor meer openheid en transparantie bij alle overheden. In haar persbericht van 2013-08-29 vond ze dat “de Vlaamse overheid het goede voorbeeld moet geven aan gemeenten, OCMW’s en provincies.

De Vlaamse overheid moet ook – en vooral – in delicate materies de openheid aan de dag leggen waartoe ze zichzelf heeft verbonden. […] Tegelijk wil Kortom wijzen op de complexiteit van de regelgeving. Het is niet eenvoudig om het decreet correct toe te passen. Zo werken lokale overheden met documenten van federale overheidsdiensten, van politiezones en van diensten van het Brussels Gewest waarvoor de bepalingen omtrent openbaarheid van bestuur kunnen verschillen. Vereenvoudiging en meer afstemming zijn nodig. […] Rechtsregels zijn geen mooie intentieverklaringen. Als ze niet leiden tot gedragsverandering missen ze het doel waarvoor ze in het leven geroepen zijn. […]

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers liken dit: