Tagarchief: PR

2015-09-22: verslag lerend netwerk thema #10 over basics als PR, mediastrategie, sociale media, digiskills …

Kennisdeling als onderdeel van een procesflow, en met verwijzing naar de toolboxes van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse overheid. (Tekening van Axelle Vanquaille via Visual Harvesting, eigendom van de Vlaamse overheid, vrij voor verder gebruik.)

Kennisdeling als onderdeel van een procesflow, en met verwijzing naar de toolboxes van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse overheid. (Tekening van Axelle Vanquaille via Visual Harvesting, eigendom van de Vlaamse overheid, vrij voor verder gebruik.)

Na de oprichting van de lerende (kennisdelings)netwerken op 20015-06-11 (zie deze eerdere blogpost), beet het netwerk rond thema #10 (over basics als PR, mediastrategie, sociale media, digiskills …) eergisteren de spits af. Hier hun verslag (pdf van 280 kB).

Getagged , , , , , , , ,

GastPost: Rein van Gisteren over de vier (tegen-)rollen van burger en overheid

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost van een gastblogger is.

De overheid is geen bvba en een bedrijf levert geen democratie door Rein van Gisteren, zelfstandig communicatieadviseur in Hoeilaart

Iedereen kent wel een oom Fred die bij de borrel uitkraamt dat het bij hem op de zaak efficiënter verloopt dan in de ambtenarij. Dat overheden juist zijn opgericht om ‘onrendabele doelen’ te dienen vergeet oomlief gemakshalve. De zorg voor veiligheid, democratie, recht en gelijkwaardigheid en de bescherming van private belangen vertrouwen we niet toe aan organisaties die in hun hart uit zijn op een marktaandeel van 100% en op 0% concurrentie. Collectieve belangen zijn beter thuis bij de overheid, die – als het goed is – onderworpen is aan een openbaarheidsplicht, aan controle en aan tegenmacht.

Het is ‘oneigentijds’ en tegen het alom heersende marktdenken in, maar ik wil de vier oerrelaties binnen onze overheidscommunicatie eens boven tafel brengen. Het is een veel ingewikkelder vakgebied dan pr of marketing. Ik wil oom Fred flink prikkelen en tonen dat burger en overheid vier paar rollen kunnen vervullen. Elk met een geheel eigen grondpatroon en logica. Ik wil duidelijk maken dat het contact tussen burger en overheid kan ontsporen zodra die vier rollen door elkaar gaan spelen. Daar is sprake van als overheidsmanagers bedrijfje gaan spelen.

Vier prototypes van de (tegen-)rollen van overheid en burger:

Vier prototypes van de (tegen-)rollen van overheid en burger. Eerste illustratie van twee bij de gastpost van Rein van Gisteren op Toecomst.com (2014-01-05).

Mijn betoog, samengevat via 4 prototypen van de (tegen-)rollen van overheid en burger.

Zo dwingend als een tango

Je relatie met bedrijven is doorgaans ééndimensionaal. Je bent er of eigenaar, klant, buur, werknemer, leverancier of concurrent van. Het belangrijkste kenmerk: je zit niet aan je danspartner vast. Alleen bedrijven moeten aan klantenbinding doen. De overheid niet: die relatie is even dwingend en complex als een Argentijnse tango. Klantrelaties kun je opzeggen, burger blijf je tot je dood.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trends via Wijs: +34. Waaronder Google Now en Twitter Medium.

Woordenkaart op p. 5 van het Trendrapport 2014 op Wijs.be (Dirk Sabbe).

Woordenkaart op p. 5 van het Online trendrapport 2014 op Wijs.be (art. van Dirk Sabbe).

Een belangrijke post in onze reeks prikkels over trends. Ditmaal over online trends, al willen we het hier zeker niet enkel hebben over trends in sociale media en andere digitalia. De waaier wordt binnenkort breder, er zijn meer posts op komst …

#7 – 34 trends voor Vlaanderen. Na zes eerdere rapporten (2008-2013, hier vindbaar) brengt Bart De Waeles bedrijf Wijs ons alweer een nieuw rapport (2013-12-31, bedankt MJ). Eerder al evalueerde Kristof Schils het vorige (2013-12-25). De woordenkaart van Wijs’ online trendrapport 2014 vindt u hierboven, de inhoudstafel aan het eind. Hier meteen al snel een hele reeks highlights:

  • Frictieloze data (just-in-time relevantie): de informatie over een product of dienstverlening “zal op het moment dat we die nodig hebben frictieloos en automatisch tot bij ons komen. We zullen ons niet meer bewust moeten voorbereiden (vaarwel Testaankoop), en we zullen niet meer vertrouwen op de informatie van de verkoper in de winkel. Je kan dit ook doortrekken naar personen.” (Bart De Waele)
  • Location based services: gps voor binnen. Bv. in de supermarkt of andere doolhoven. (Dirk Sabbe) Bv. iBeacons “fungeren als een soort inhouse gps satelieten die tegelijk in een straal van 20 meter bezoekers met een compatibele smartphone (en de bijpassende app) kunnen identificeren. Binnen wandelen in een winkel en meteen een bericht krijgen dat je klantenkaart bijna vol is, het kan. Een persoonlijke route naar je gereserveerde plaats in het Sportpaleis, het kan. Betalen aan de kassa omdat die kassa weet dat jij daar staat, het kan.” (Bert Van Wassenhove)
  • Slimme outdoor advertising dankzij the Internet of Things. (Frederik De Wachter)
  • Een pr-pitch zal al vaker kort, krachtiger en snel verteerbaar moeten zijn, misschien zelfs beperkt worden tot 140 tekens” en er komt “een consensus waarbij de verouderde ‘mediawaarde’ niet de belangrijke parameter is. De nadruk komt vooral te liggen op de PR outcome (business results) eerder dan de output (impressions of advertising value equivalency)”. (Andrew Vassallo)
  • Content marketing wordt het nieuwe adverteren […] het hart van online communicatie. […] Dat content hapklaar en snel verteerbaar moet zijn zal ook invloed hebben op print.” (Marnik D’Hoore)
  • Multichannel marketing: het aantal kanalen waarop consumenten zich bewegen blijft stijgen. De verwachtingen van consumenten (B2C, maar ook binnen B2B, overheid, …) zijn hoger dan ooit. Ze willen je horen en zien op de manier en het moment die hen het meeste zint. Je product of dienst alleen is weinig overtuigend, de klantervaring moet centraal staan.  De ervaring moet steeds beter worden. En het stopt niet. (Mathieu D’Hondt)
  • Renaissance van offline communicatie. Of beeldtaaloplossingen. Bv. “Video heeft een grote vlucht genomen en het blijft belangrijk. Maar 2014 is wel het jaar om niet “zomaar” video in te zetten; dat is een vak apart. Het is anno nu een kunst om mensen twee minuten bij de les te houden. Daarom zie ik een nog grotere rol weggelegd voor motion graphics; met animaties ben je nog beter in staat de boodschap op een begrijpelijke en onderhoudende manier over te brengen. […] Uiteraard zijn het allemaal tussenoplossingen. Uiteindelijk gaan we er naar toe dat we overal metadata kunnen zien. Of dat nu via Google Glass is of met speciale lenzen. Maar dat duurt nog zeker drie jaar. Dan moet je wel communiceren dat mensen iets kunnen oproepen: een piepje, tikje of trillinkje. Je kunt er niet continu onaangekondigd mee gestoord worden, want dan word je gestoord.” (Maarten Reijgersberg)
  • Datavervuiling is het gevolg van de “information overload” die niet alleen bedrijven, maar nu ook privé-personen veroorzaken. Het zal nog wel enkele jaren duren voordat uit de massa informatie over, bijvoorbeeld, aankoopintenties, iets bruikbaars gepuurd kan worden. Ondertussen spelen data scientists “hard to get” voor de met eurobiljetten wapperende werkgevers. […] The right to be forgotten” wint als idee en ik draag nu al “wisrecht” voor als woord van het jaar 2014.” (Clo Willaerts)
  • De terugkeer van het ambacht en van in real life (IRL) ontmoetingen: “We gaan onze handen meer gaan gebruiken in 2014. Je hebt twee handen nodig om een kunstwerk te vervaardigen, en tien vingers om het online te delen. Daarnaast ook “periodiek bij elkaar komen om te genieten van oude geneugten die men gemeen heeft en ondertussen ratelen over de gewone dingen des levens. De service clubs herrijzen uit hun stoffige imago. Members only.” (Davy De Rijck)
  • More talking, less typing.” Maar dan omdat we de voice activation mogelijkheden en andere spraaktoepassingen steeds meer gaan gebruiken. (Frederic Naessens)

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers liken dit: