Tagarchief: open overheid

Twee nieuwe LinkedIn groepen

Uitsnede (detail) uit de foto "Stone elephants along the spirit way of the Hongwu Emperor at Ming Xiaoling" van Vladimir Menkov (2011-01-27), gebruikt volgens Creative Commons CC BY-SA 3.0. Originele foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_Elephant_Road_-_elephants_-_P1060468.JPG (http://flande.rs/i3)

Uitsnede (detail) uit de foto “Stone elephants along the spirit way of the Hongwu Emperor at Ming Xiaoling” van Vladimir Menkov (2011-01-27), gebruikt volgens Creative Commons CC BY-SA 3.0. Meer info: http://flande.rs/i4

Na de LinkedIn groep “Communicatiemedewerkers bij de Vlaamse overheid” (enkel bedoeld voor die categorie Vlaamse ambtenaren, sorry) hebben we er bij de afdeling Communicatie zopas twee nieuwe opgericht :

  1. de LinkedIn groep “Sociale marketing, nudging, keuze-architectuur en gedragspsychologie in de overheids- & non-profitsector
  2. de LinkedIn groep “Participatie en interactieve beleidsvorming“.

Beide groepen zijn open voor niet-ambtenaren. Dat rijmt met deze OESO-aanbeveling uit 2012 ;-) met name “2. Adhere to principles of open government, including transparency and participation in the regulatory process”. Meer daarover op www.oecd.org/gov/regulatory-policy/recommendations-guidelines.htm (met daar deze pdf van 564 kB).

En tot slot: in dit artikel vindt u meer nuttige links over open policy making e.d. in de buurlanden, en nog meer wegwijzers naar artikels en sites over de onderwerpen van beide groepen.

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ideeënlab, inspiratieboek en inspiratiedag over participatie

Omslag van "Participatie, de wol bij al het geblaat - frisse praktijkverhalen en prikkelende gedachten": reader bij de Inspiratiedag Participatie in het Vlaams Parlement in Brussel op 2014-12-09. Uitgave van Levuur, Kortom en de afdeling Communicatie van het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR). Wettelijk depot: D/2014/3241/341. Bestands-URL van de reader: https://toecomst.files.wordpress.com/2014/12/participatiedewolbijalhetgeblaatreaderinspiratiedag20141209.pdf (11 MB). Bestands-URL van de afbeelding: https://toecomst.files.wordpress.com/2015/01/inspiratieboekparticipatie_omslag.jpg (541 kB).

Op 9 december 2014 gingen meer dan tweehonderd deelnemers aan de inspiratiedag annex ontwerpavond “Participatie: de wol bij al het geblaat” in dialoog met een keure pioniers en spraakmakers die de voorbije jaren goede participatiepraktijken op de kaart zetten.

Het bijhorende Inspiratieboek (van maar liefst 100 pagina’s, ref. D/2014/3241/341) “Participatie, de wol bij al het geblaat – frisse praktijkverhalen en prikkelende gedachten” met een beschrijving van de cases en ook de bijhorende links én de beschikbare presentaties, vindt u hieronder, en ook hier of via Vlaanderen.be/publicaties.

Het Ideeënlab blijft online! Hoe betere acties opzetten rond participatie? Hoe obstakels omzeilen? U kunt uw ideeën ook na de inspiratiedag, of als niet-deelnemer, blijven posten op het online ideeënlab: https://indiville.pulsarinnovation.net/ ! U kunt er ook de ideeën van de andere deelnemers aanvullen en verrijken. Zo ervaart u ook welke mogelijkheden online participatie biedt.

De deelnemers hebben ook heel wat getweet met hashtag #particiwol … via deze link vind je een mooi overzicht van alle tweets. Klik op “Lees verder –>” voor extra links en downloadbare pdf’s!

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , ,

GastPost: Vlaams ombudsman Bart Weekers pleit voor 1 open overheid

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost van een gastblogger is.

Een open overheid willen we zijn door Bart Weekers, Vlaams Ombudsman bij de Vlaamse Ombudsdienst

Vrijdag 2 december 2013 was een gure dag. Ik bracht mijn voormiddag door in een illegale kouwelijke stalwoning, waarvoor ene Albert 310 euro huur in de maand betaalt. Als Vlaams ombudsman was ik die dag bij Albert omdat Wonen-Vlaanderen hem zijn wachtpremie van 120 euro in de maand had “afgepakt”. Albert ontving die 120 euro omdat hij al vijf jaar (en dus te lang) wachtte op een sociale woning. Helaas voor Albert, ook de ombudsman bevestigde dat die premie van 120 euro écht definitief verloren was. Dat was namelijk zijn straf omdat hij zopas geweigerd had om te verhuizen naar een sociaal appartement aan 257 euro in de maand.

Die kou van dat stalbezoek kan ik nu nog voelen; en in mijn somberste momenten zie ik die stapel waarschuwingsbrieven op de keukentafel van Albert en denk ik “we mogen communiceren wat we willen, Albert bereiken we toch nooit écht”.

Gelukkig beleeft de ombudsman ook mooiere dagen. Zo was er verderop in december een verzoening tussen Gerard, buschauffeur voor De Lijn, en Youssef, zijn klant. Die twee waren in de herfst van 2013 samen helemaal door het lint gegaan. Het kostte ons wat babbels en ja, wat communicatie dus. Maar het resultaat mocht er zijn: voor mijn ogen, schudden Gerard en Youssef mekaar de hand. Samen zagen ze in dat verzoening en communicatie ook antwoorden kunnen zijn, zelfs bij situaties van racisme of onverdraagzaamheid. Op zulke momenten weten we het: mensen zijn wel degelijk bereid om bladzijden om te slaan; en het is een groot privilege om méé de voorwaarden te scheppen om dat mogelijk te maken!

De uitdagingen zijn groot, deze blog somt de projecten op. Als ik er één mag uitkiezen, dan is het toch deze: een open overheid willen we zijn. Laat ons dan beginnen met 1 entree en 1 uitgang (in plaats van het doolhof dat we nu aanbieden). Binnen-in mogen we het naar hartenlust ingewikkeld maken, maar voor de buitenwereld is dat beeld van “die 13” écht dodelijk. Elke Vlaming, elk jaar, één keer bij de 1700 of op www.vlaanderen.be (dat zijn dus zes miljoen telefoons en kliks, in plaats van de 3,8 miljoen vandaag) dat is écht toch wel het minste wat we op korte termijn  aan onze burgers verschuldigd zijn!

Aan u allen fijne eindejaarsdagen en een inspirerend commmunicatiejaar 2014 !

Getagged , , , , , , , , , , , , ,

Onvolledig overzicht van mogelijke trends en uitdagingen

Citaat van Herbert Simon uit "Designing organizations for an information-rich world" (1971), p.40-41.

Citaat van Herbert Simon uit “Designing organizations for an information-rich world” (1971), p.40-41.

Hieronder, bij wijze van eerste prikkeling, een onvolledig – onvermijdelijk – overzicht van trends, uitdagingen en probleemstellingen die we al in beeld zagen komen. De verbanden die soms worden gelegd, kunnen een volgende keer ook anders worden gelegd. Maar het gaat hem in de prikkelfase niet om de perfecte indeling of het elegantste venndiagram, maar wel om het op temperatuur krijgen van de visievorming. Daarom ook komen we er in volgende blogposts  op terug, en rekenen we op reacties via deze blog of in de workshops of forum(s).

Wat voorafging: in de beleidsnota 2009-2014 hebben we gewerkt met principes als geïntegreerde informatie (o.a. productencatalogus), een open overheid (o.a. open data via de Vlaamse infolijn), directe interactie (o.a. sociale media), proactieve en alerte communicatie (anticiperen op vragen, informatie op maat), lage drempel, duurzaam, interne en externe samenwerking, kwaliteitsverbetering door meten en evalueren (cf. de indicatoren die we nu hebben), communicatie bij het begin van het beleidsproces, …  De meest uitgewerkte paragraaf is die over wat we toen nog reputatiemanagement noemden – ondertussen geëvolueerd naar een heus merkbeleid.

In het normendecreet van 2005 staan principes over tijdigheid, herkenbaarheid, neutraliteit, actieve bekendmaking, de te gebruiken taal en ook noties als beslist beleid

Naar beide clusters principes kijken, roept al vragen op. Bijvoorbeeld: hoe goed hebben we die principes toegepast de voorbije jaren en wat stond ons daar eventueel bij in de weg? Hoe evalueren we die principes en welke vinden we eventueel voer voor discussie? Hoe gaan we om met die principes in het licht van andere ontwikkelingen die we tussen nu en 2020 op ons af zien komen?

Hieronder een hele reeks nieuwe uitdagingen en trends  (klik op Lees verder“).

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers liken dit: