Tagarchief: netwerkmaatschappij

2015-06-11: oprichting kennisnetwerken

Kickoffsessie "ToeComSt lerende netwerken" (Brussel, Boudewijngebouw van de Vlaamse overheid, 2015-06-11): er worden volop netwerken opgericht ...

Kickoffsessie “ToeComSt lerende netwerken” (Brussel, Boudewijngebouw van de Vlaamse overheid, 2015-06-11): er worden volop netwerken opgericht …

Na de ToeComSt-oefening die resulteerde in de nieuwe beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid, strategische doelstelling 5, was het hoog tijd om van abstract (en daar is niets mis mee, er is net zo goed nood aan) weer naar concreet te gaan. Hoe pakken we het nu aan om van de doelstellingen een succes te maken? Welke skills en content zijn er nu nodig, welke vorming of voorlichting?

Naarmate we steeds meer een netwerkorganisatie in een netwerksamenleving worden, moeten we kennis misschien meer delen in netwerkvormen en andere werkvormen die de energie doen stromen … en landen in resultaten. Dat is ook de beste manier om die “verkokering” tegen te gaan die we tijdens het ToeComSt-stakeholderforum van 1 april 2014 met zovelen naar de museumhoek hebben gestuurd.

11 juni 2015 werd de startdatum van een aantal frisse kennisdelingsnetwerken, en er zullen er hopelijk nog meer volgen, al dan niet onder de ToeComSt-vlag. We houden u hier op de hoogte!

Op deze blog zult u bovendien de verslagen vinden van die netwerken. Zodat er conform de aanbevelingen van Marije van den Berg (DNCP) altijd een spoor is van de netwerkactiviteit, ankerpunten die kunnen worden gedeeld, zodat anderen er mee verder kunnen … Als u dus een netwerk opricht dat relevant is voor ons, laat ons het dan weten a.u.b., dan kunnen we verder faciliteren (we willen geen “oog van Moskou” spelen).

Was u er niet bij en wilt u toch deelnemen? Geen probleem! Ook over dàt onderwerp leest u meer in het verslag van de kickofsessie op 2015-06-11 (pdf van 144 kB). Voor een goed begrip: op dit ogenblik hebben we het over gesloten netwerken, enkel voor & van Vlaamse ambtenaren.

In het verslag verwijzen we ook naar deze twee dia’s over lerende netwerken (definitie en voorwaarden, cc Carine Drijkoningen & Pascal Van Loo, pdf van 212 kB).

En hier vindt u de lijst van de deelnemers aan de kickoffsessie (pdf van 35 kB).

Getagged , , , , , , , , , ,

Twee nieuwe LinkedIn groepen

Uitsnede (detail) uit de foto "Stone elephants along the spirit way of the Hongwu Emperor at Ming Xiaoling" van Vladimir Menkov (2011-01-27), gebruikt volgens Creative Commons CC BY-SA 3.0. Originele foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_Elephant_Road_-_elephants_-_P1060468.JPG (http://flande.rs/i3)

Uitsnede (detail) uit de foto “Stone elephants along the spirit way of the Hongwu Emperor at Ming Xiaoling” van Vladimir Menkov (2011-01-27), gebruikt volgens Creative Commons CC BY-SA 3.0. Meer info: http://flande.rs/i4

Na de LinkedIn groep “Communicatiemedewerkers bij de Vlaamse overheid” (enkel bedoeld voor die categorie Vlaamse ambtenaren, sorry) hebben we er bij de afdeling Communicatie zopas twee nieuwe opgericht :

 1. de LinkedIn groep “Sociale marketing, nudging, keuze-architectuur en gedragspsychologie in de overheids- & non-profitsector
 2. de LinkedIn groep “Participatie en interactieve beleidsvorming“.

Beide groepen zijn open voor niet-ambtenaren. Dat rijmt met deze OESO-aanbeveling uit 2012 ;-) met name “2. Adhere to principles of open government, including transparency and participation in the regulatory process”. Meer daarover op www.oecd.org/gov/regulatory-policy/recommendations-guidelines.htm (met daar deze pdf van 564 kB).

En tot slot: in dit artikel vindt u meer nuttige links over open policy making e.d. in de buurlanden, en nog meer wegwijzers naar artikels en sites over de onderwerpen van beide groepen.

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Over olifantenpaadjes sprinten naar catalogi met user stories?

Pleidooi voor structureler werken met user stories en mystery shopping – een persoonlijke column door Patrick Vandenberghe, afdeling Communicatie (Vlaamse overheid)

“Het feestje is niet langer bij het product maar bij de consument, en als merk moet je tegenwoordig proberen deel te hebben aan hùn feestje.” Welke Belgische reclamemaker was het ook weer die dat zei? Zijn intro was iets als “‘Vroeger ging reclame over consumenten het gevoel geven dat een merk een feest was waar ze bij wilden zijn, maar vandaag lukt dat enkel nog voor merken als Martini.” [‘k Ben de exacte quote & bron vergeten, excuseer.]

Feestende burgers? Gelijk hebben ze. “En dan maandagmorgen eerste werk dat dossier regelen, bij de provider of die andere grote organisatie. Als dat maar snel geregeld geraakt.” Of ze nu veel energie hebben of moe zijn van de kater of ’n burnout: bitter weinig burgers vinden het fijn om dingen te moeten uitvissen of aanvragen of regelen. Laat staan dat ze zelfs de meest opgeleukte sites ook boeiend vinden. Zeg ’s eerlijk: wie wil zich graag o zo grondig documenteren en dan gezellig procedures doorlopen? “Plug ’n play is de norm, regel het mij aub automatisch, weten jullie niet alles al? Er zijn leukere dingen of belangrijkere.” [Denk ook aan hoe de verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen boven alles automatische rechtentoekenning vragen – meer zekerheid en comfort, minder vermoeiend gepieker.]

Mensen hebben geen tijd of geen zin, laat ons daar maar wat vaker van uitgaan. Of ze nu decision fatigue (beslismoeheid), CPA, CVS of RSI hebben of “gewoon” drukbezet CEO zijn van hun eigen leven: geen omweg AUB is de boodschap. Kon het allemaal maar zo simpel als “Abracadabra zei u? Ja geef mij Abracadabra, gratis of goedkoop, en zorg dat de databescherming in orde is en dan zal ik het per kerende bevestigen en vervolgens vol vertrouwen doorgaan met mijn leven.” [Het A-stad project lijkt alvast in die richting te gaan: “Als je op je profiel aangeeft dat je een huis bezit, zal je spontaan door de stad op de hoogte worden gebracht van bepaalde renovatiepremies waar je recht op hebt” zegden Gerrie Smits en Michaël Thys in de Standaard van 2014-01-11 (p. 38). Benieuwd!]

Des mensen : lettergrepen inslikken, afko’s sms’en, olifantenpaadjes nemen … Weinig mensen die niet warm worden van Jan-Dirk van der Burgs fotoboek (3e druk alweer, 1e d.d. 2011-05-01, ISBN 9789089102591), fotowedstrijd & filmpje. Hetzelfde geldt trouwens voor David Helbichs bejubelde Belgian solutions volume 1” (Gent: MediuMER 2013, ISBN 9789491775130) met als motto “Not every solution is the answer to a problem”. Verhalen van mensen die tegen het systeem botsen of het omzeilen, zo goed en zo kwaad als ze kunnen, wekken sympathie. Behalve bij bestuurders? “Leggen we niet te veel eieren onder die veeleisende burger-klant” lees je soms als het gaat over “een burger voor wie het nooit goed is, die dermate op hol geslagen lijkt dat ie wellicht nooit nog tevreden kàn zijn?” [Veralgemeningen, excuses.]

Tegenzet: moeten we niet ophouden hen tot olifantenpaadjes te dwingen? Of hen te confronteren met processen of producten [hallo treinbegeleider met tijdrovende terminal] die in hun ogen allang achterhaald zijn omdat ze het elders beter gewend zijn? Extreme usability is de norm aan het worden. Punt.

User stories zijn volgens mij de missing link anno nu. We moeten er structureel mee werken om bij te benen & bij te blijven. En ze horen thuis in de conceptfase. Niet pas bij de pretest, maar al van in het prille begin.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

We zijn zo slecht nog niet. Over kiezen voor een positief mensbeeld

Detail van de omslag van het "Deel je rijk" rapport van de Nederlandse Rijksoverheid (2013-06-27).

We zijn zo slecht nog niet – over kiezen voor een positief mensbeeld door Marijke Vrijders, afdeling Communicatie (Vlaamse overheid)

In de boeken die ik de laatste weken las voor dit project, vond ik een hoofdstukje dat me spontaan een beetje rechter deed zitten: een pleidooi om onze communicatiestijl te baseren op een positief mensbeeld.

Het boek in kwestie is Congruente overheidscommunicatie – aansluiten bij communicatiebehoeften van burgers van Hans Siepel, Frank Regtvoort, Gerald Morssinkhof & Floor de Ruiter (Bussum : Coutinho 2012, ISBN 9789046902943). De auteurs schetsen de veranderingen in de samenleving en stellen dat die zo groot zijn dat we naar een nieuw paradigma moeten in de overheidscommunicatie. Ze maken dat – na de lange schets – uiteindelijk concreet door aan te knopen bij de acht waardensystemen van Clare W. Graves en komen in het laatste hoofdstuk zelfs tot een nieuw standaardwerkproces voor overheidscommunicatie. Tussendoor doen ze de lezer (mij althans) even slikken door te tonen dat onze overheidscommunicatie nog veel meer dan we zelf denken uitgaat van een interne oriëntatie (het eigen belang). Het woord ‘loslaten’ valt.

Ik durf nog niet goed beoordelen wat het boek waard is, het moet nog wat bezinken en naast andere worden gezet. Maar dat stukje over het oude mensbeeld waar we vanaf moeten, dat wil ik hier alvast even samenvatten. De auteurs baseren zich voor dit deel op onderzoeken van Marcel Ham en Imrat Verhoeven (“Brave burgers gezocht – de grenzen van de activerende overheid“, Amsterdam: TSS tijdschrift voor Sociale Vraagstukken 2010, Jaarboek nr. 11, ISBN 9789055158607) en Gabriël J.M. van den Brink (“Eigentijds idealisme“, Amsterdam University Press 2011, ISBN 9789089643650, en, als redacteur, De Lage Landen en het hogere“, Amsterdam University Press 2012, ISBN 9789089643582).  

Sinds de verlichting heeft zich een bepaald mensbeeld ‘gezet’ in het bestaande wetenschappelijk paradigma en bijgevolg in het publieke discours. Verlichtingsdenkers gebruikten de ratio en de empirische wetenschap om de maatschappij ten goede te veranderen. De wereld van de materie, het empirisch waarneembare, was voor hen de enige werkelijkheid, ook emoties en andere processen in het menselijk brein. Wie we ten diepste zijn, moet vanuit een materialistische visie beantwoord worden, was het idee. Darwin heeft een belangrijke aanzet gegeven tot de inkleuring van onze identiteit: we zijn het resultaat van een evolutionair, biologisch-materialistisch proces. De mens is in wezen uit op eigenbelang, zelfoverleving en succes. De homo economicus.  

Maar stilaan tenderen we weer naar een nieuw en positiever mensbeeld. We merken weer op hoeveel mensen loyaal, vrijwillig en in eigen tijd in de weer zijn voor de samenleving. In onderzoeken worden vooral ideële waarden genoemd als antwoord op de vraag wat echt belangrijk is in het leven. Velen werken niet om rijk te worden, maar om van betekenis te zijn. Instituten en vastomlijnde leerstellingen hebben dan wel afgedaan, maar spirituele en morele beginselen spelen wel degelijk een grote rol. Het beeld van een maatschappij van calculerende burgers die winstmaximalisatie als de kern van het samenleven beschouwen, klopt niet.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trends: 37. Tips: 119. Land van oorsprong: Nederland.

Enkele belangrijke analyses en waarnemingen van bij de Noorderburen.

#4 – 37 trends in de maatschappij en in het communicatievak die de Nederlandse Rijksoverheid relevant acht voor de overheidscommunicatie en om die reden in een rapport samenvatte “ter inspiratie en om de discussie te voeden. […] Veel trends gaan langer terug; andere zijn vooral voorspelling voor de komende jaren. De trends zijn in kaart gebracht via deskresearch en expertinterviews. […] Samenstellers van het rapport zijn Rita Timmerman (onderzoeksadviseur bij de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken) en Jeanine Mies (MIES / tekst en training).” U vindt de pdf van het rapport “Deel je rijk” (2013-06-27) via www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/27/deel-je-rijk-relevante-trends-voor-overheidscommunicatie.html ; de managementsamenvatting staat op blz. 7 en lijst zeven clusters van trends op. Hoe duidt Erik den Hoedt (directeur van de Dienst Publiek en Communicatie van de Nederlandse Rijksoverheid) de relevantie voor de communicatiediscipline bij de Rijksoverheid? “Of we nu willen of niet, we worden gedwongen te opereren als netwerkspeler. Die veranderende rol voor de overheid maakt dat we op verkenning moeten.” Meer info: http://communicatie.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1059 + www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/documenten-en-publicaties/publicaties/2014/01/07/artikel-ga-op-safari.html

 1. Er is meer verwachtingenmanagement nodig van de overheid, die duidelijk maakt waar ze wel en niet voor staat..
 2. Als slechts één van de spelers in de mediacratie moet ze ook een andere bestuursstijl hanteren.
 3. De overheid moet relevante informatie actiever openbaar maken. Transparantie (met bijhorend accountability) opent mogelijkheiden voor betere diensten en nieuwe bedrijvigheid.
 4. Mensen hebben behoefte aan authentieke leiders met een samenhangend verhaal. De communicatiefunctie is meer en meer een verbinder.
 5. Aansluiten of faciliteren. Overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie.
 6. De kijk op de wereld verandert. Denk bv. aan sharing, consuminderen, flexibeler werken en actieve ouderen.
 7. Conversatie wordt de centrale communicatiestijl: luisteren, monitoren en interactie online én offline. Mobiel groeit explosief maar oude kanalen blijven nog steeds relevant. In contact en verhalen (storytelling) ontstaat betekenis.

#5 – 18 agendapunten voor de Nederlandse overheidscommunicatie (2011). Op 10 november 2011 organiseerde de Nederlandse Academie voor Overheidscommunicatie het congres voor rijksambtenaren Open & Bloot“. Overheid en vertrouwen, transparantie en openheid waren de kernbegrippen. Henk Brons, directeur van de Rijksvoorlichtingdienst, Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het Open Bestuur, toenmalig premier Mark Rutte en Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer waren enkele van de namen die op het congres hebben gesproken. Tijdens het congres werd een lijst opgesteld om de ambtelijke top te inspireren om thema’s op de agenda te zetten die de rijksoverheid kunnen versterken. U kunt deze lijst met 18 agendapunten hier downloaden of terugvinden op blz. 71 van het boek Congruente overheidscommunicatie – aansluiten bij communicatiebehoeften van burgers van Hans Siepel, Frank Regtvoort, Gerald Morssinkhof & Floor de Ruiter (Bussum : Coutinho 2012, ISBN 9789046902943).

 1. Ga deel uitmaken van de netwerken die burgers met elkaar vormen.
 2. Actieve openbaarheid moet de default optie van de overheid zijn.
 3. Maak expliciet waar de taak van de overheid begint en eindigt.
 4. Leer van hoe de samenleving communiceert en volg (laat los!).
 5. Zet in op open data.
 6. Laat media-gebruik leidend zijn voor media-inzet.
 7. Geef je bestuurder tegengas als de burger onvoldoende aan bod komt.
 8. Doe een serie kleinschalige experimenten op het gebied van actieve openbaarheid.
 9. Voorlichtingsraad: zoek ruimte in coalitiebesprekingen en regeerakkoord voor betekenisvolle dialoog.
 10. Stel spelregels online communicatie op: hoe kan het je werk beter maken?
 11. Ontwikkel een betere zoekfunctie (ontsluiting) voor www.rijksoverheid.nl
 12. Train jezelf in echt luisteren.
 13. Wees een gids in je domein: “kaap een hashtag”. Laat je autoriteit gelden.
 14. Ga werken aan de ontwikkelingen in de ‘datasamenleving’.
 15. Bel burgers vaker rechtstreeks op.
 16. Kijk in de spiegel: waar sta je voor?
 17. Stap uit het frame van wij tegenover de burgers (je bent er zelf ook een).
 18. Laat beleid en uitvoering van elkaar leren, samen optrekken – ook online: “benut de kennis en de signalen die binnenkomen bij de uitvoering”.

#6 – 22 verbetersuggesties van Rein van Gisteren (2010). In datzelfde boek Congruente overheidscommunicatie staat op blz. 125 ook een lijst van tweeëntwintig “voor de vuist weg – goedbedoelde raadgevingen geformuleerd die de relatie tussen overheid en burger kunnen verbeteren en vooral verduidelijken”. Ze zijn van de hand van Rein van Gisteren (die ondertussen een aparte GastPost voor ToeComSt schreef) en stonden in diens essay Overheidscommunicatie versus burgercommunicatie – en hoe men iets dichter langs elkaar heen zou kunnen praten (Hoeilaart 2010). Toen ik ze online opzocht vond ik op blz. 19-20 van de pdf geen 22 tips maar 101 “stokpaarden”. In het vet de selectie uit het boek:

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trends: no data, open source, peer-to-peer, digitale sloppenwijken

Afbeelding bij de blogpost "7 trends for 2014" van Trendwatching dot com

Dit is het seizoen dat er veel posts verschijnen met trends voor 2014. We beginnen hier een aparte reeks met dergelijke posts. Waar mogelijke lichten we er de essentie uit, andere signaleren we gewoon linkdumpgewijs.

#1 – No data. De eerste moét uiteraard afkomstig zijn van Trendwachting dot comTerwijl real time marketing & data mining bij velen nog op gang moeten komen, verschijnt er volgens hen alweer een “NO DATA” trend aan de horizon: “with 2013 seeing a seemingly-endless stream of brands suffering ‘privacy breaches’ that revealed customers’ information […] it’s no longer a paranoid minority who is freaked out. […] This all leads to opportunities in 2014 for NO DATA brands: brands that simply offer brilliant service, while also loudly and proudly eschewing the collection of personal data. Some stats:

 • 82% of global consumers believe that companies collect too much information on consumers (Adobe, 2013-06)
 • 86% of US internet users have attempted to remove or mask their online activities, despite only 37% believing it is possible to be completely anonymous online (Pew Research Center, 2013-09)
 • 93% of email users believe that users should be able to opt-out if they don’t want the content of their emails to be scanned in order to target ads (GfK & Microsoft, 2013-11).

The challenge for businesses will be finding a balance between the very real benefits of data collection and utilization (recommendations, cross-selling, personalization, enhanced ad revenue and more), and earning the trust of increasingly HACKED OFF consumers. Why aren’t we accompanying this trend with examples? Because NO DATA is so against the “BIG, BIGGER, BIGGEST” data strategies sweeping through the business world that we haven’t seen anybody doing it well… yet! So which major B2C brand will make NO DATA a central promise in 2014, and simply offer “Great service, for everyone, all of the time. No data required”?” Bron: http://trendwatching.com/trends/7trends2014/ met daar ook als aparte trends voor 2014: the internet of caring things oftwel “zorgzame internetgeconnecteerde voorwerpen” ; mychiatry ; guilt-free the new status symbol ;  crowdshaping (small & big) ; global brain (Afrika, Azië, Centraal- & Zuid-Amerika ; eco-innovatie in China. Wat jij Lidewij?

#2 – Acht stellingen van de voormalige columniste van 13. Oogst aan trends: (o.a.) peer-to-peer via laagdrempelige open netwerken. Michel Bauwens : “Alleen wie ingenieuze oplossingen bedenkt, zal op bewondering van zijn passiegenoten (peers) kunnen rekenen en een belangrijkere rol in het ontwerpproces kunnen spelen. Meer en meer bedrijven investeren in deze nieuwe manier van ‘maken’. […] De wagens die via Wikispeed worden ontworpen, kunnen in microfabrieken worden gebouwd. Dat is geen utopie. Dat gebeurt nu al. Volgens mij zal de hele industrie binnen afzienbare tijd op deze kleinschaligere manier werken. Ik noem het glocalization. Het ontwerpen is een globaal gebeuren. Het produceren vindt lokaal plaats. […] Met toys for boys hebben deze 3D-printers niets te maken. Wel met innovatie en drempelverlaging. Kijk naar de apps van Apple. Intussen is de digitale medemens met apps vertrouwd. Maar toen Apple tien jaar geleden uitpakte met het idee om mensen van buiten het bedrijf – jij en ik – applicaties voor Apple te laten maken, gaf die denkwijze blijk van een ongeziene vernieuwende geest. Vandaag zijn er vele van dit soort ‘open modellen’. Het opensourceplatform van Android heeft tachtig procent van de mobiele besturingssystemen in handen. 3D-printers zullen ook heel snel verspreid worden. Juist omdat het maken van producten, het beheren ervan en ook het idee van eigendom nooit meer dezelfde zullen zijn. […] Tot een vijftal jaar geleden vroeg iedereen aan mij : waar ben je toch mee bezig ? Peer to peer. Opensourcesoftware. Openkennismaatschappij. Open design. Als ik er met buitenstaanders over sprak, werd ik raar bekeken. Die scepsis veranderde vijf jaar geleden door de crisis. En kijk vandaag. Open netwerken zijn een voldongen feit. De netwerken groeien en verbeteren. De toekomst zal alle kleuren hebben.” dixit Michel Bauwens geïnterviewd door Margot Vanderstraeten voor Weekend Knack (2013-12-18).  Zie ook: “de nieuwe taal van het netwerk“.

#3 – Netwerk zonder centrum, met ook nog digitale sloppenwijken. Luciano Floridi tegen Wilfred van de Poll in Trouw (“Welkom tot het Zettabyte tijdperk”), een jaar geleden:  “Dezelfde technologische ontwikkelingen die onze verantwoordelijkheid doen toenemen, maken het moeilijker om die verantwoordelijkheid te dragen. Laat me dat uitleggen. In het internettijdperk is alles met alles verbonden. Iedereen is gelinkt aan iedereen. Een netwerk brengt een gedistribueerde verantwoordelijkheid met zich mee. Dus wie is er eigenlijk verantwoordelijk? Wij allemaal, tegelijkertijd. Het wordt steeds onduidelijker wie van ons precies aansprakelijk is, en hoe je als één schakel van de keten überhaupt de problemen die veroorzaakt worden door de hele keten kunt oplossen. […] Onze regeringen gaan nieuwe problemen te lijf met oude antwoorden. Ze beleggen conferenties, opereren top-down. Maar een netwerk heeft geen centrum. Niet dat ik overigens een oplossing heb: dit is de eerste pagina van een nieuw boek, en niemand kent het slot.”

(Deze blogpost samengesteld & van links voorzien door Patrick Vandenberghe, afd. Communicatie.)
Getagged , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers liken dit: