Tagarchief: media

2015-09-22: verslag lerend netwerk thema #10 over basics als PR, mediastrategie, sociale media, digiskills …

Kennisdeling als onderdeel van een procesflow, en met verwijzing naar de toolboxes van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse overheid. (Tekening van Axelle Vanquaille via Visual Harvesting, eigendom van de Vlaamse overheid, vrij voor verder gebruik.)

Kennisdeling als onderdeel van een procesflow, en met verwijzing naar de toolboxes van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse overheid. (Tekening van Axelle Vanquaille via Visual Harvesting, eigendom van de Vlaamse overheid, vrij voor verder gebruik.)

Na de oprichting van de lerende (kennisdelings)netwerken op 20015-06-11 (zie deze eerdere blogpost), beet het netwerk rond thema #10 (over basics als PR, mediastrategie, sociale media, digiskills …) eergisteren de spits af. Hier hun verslag (pdf van 280 kB).

Getagged , , , , , , , ,

GastPost: Chenling Zhang over oude vs nieuwe media en de toekomst van tv kijken

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost van een gastblogger is.

Illustratie bij de gastpost van Chenling Zhang over de toekomst van tv-kijken en oude vs nieuwe media

Out with the old, in with the new (media) door Chenling Zhang, strategisch analist bij VIER en VIJF, @chenlingzhang

YouTube, YeloTV, Stievie, Netflix, Bhaalu,…deze termen omvatten zo goed als de helft van het alfabet. Nog iets gemeenschappelijk is dat deze merken en diensten vooral in combinatie worden gebruikt met de zin “toekomst van televisie kijken”.

Sinds de uitvinding van televisie in de vorige eeuw heeft het medium een aantal evoluties doorstaan. Maar televisie is tot nu toe vooral bespaard gebleven van de gigantische disruptie die een Napster de muziekwereld toegebracht heeft.

Enter the internet. Sinds de opkomst van het world wide web heeft het medium alle klassieke media een uppercut van jewelste gegeven. Printverkoop is sinds de laatste vijf jaar in vrije val door het overaanbod van online nieuws artikels. Hoewel persoonlijk, maar ik denk niet dat ik de enige ben: sinds ik mijn Spotify heb staat StuBru bijna nooit meer op behalve tijdens Gunther D.

Dit geheel werd alleen maar versterkt door de opkomst van de smartphone en vooral de tablet. Laatste cijfers wijzen erop dat de penetratie van de tablet al even ver gevorderd is als deze van de smartphone. Tinternet staat vol met YouTube video’s van kleuters die verbouwereerd naar een papieren magazine staren en er vergeefs door willen swipen. Artikels en artikels vol over jongeren die minder en minder televisie kijken en meer en meer content via hun tablet en tweedescherm toestel verorberen.

Plots is de kloof tussen nieuwe en oude media glashelder. Maar de nadruk ligt naar mijn gevoel vooral op gedrag en gewoontes. En die verander je niet zo snel. Wel kiezen consumenten steeds voor de technologie die hen het leven gemakkelijker maakt. Het komt er vooral op neer om de integratie tussen oude en nieuwe media te optimaliseren en het gebruiksgemak te maximaliseren.

Het zalige gevoel een boek vast te nemen, een zondagochtend met een gezellige kop koffie en de radio op de achtergrond, tijdens het wachten op je vlucht een tijdschrift kopen, een avond televisie kijken met heel het gezin, …sommige zaken zijn zo ingebakken in routines en in het dagelijks leven dat je daar niet zo maar afscheid van kan nemen. Krantengroep De Persgroep heeft hier naar mijn gevoel perfect ingespeeld door de papieren versie van De Morgen tijdens de week te vervangen door een elektronische versie en de papieren versie aan te bieden voor die gezellige zondagochtenden. Een perfecte huwelijk tussen de verschillende (nieuwe) mogelijkheden van een eeuwenoude medium.

De toecomst is aan degenen die de gewoontes en routines van zijn consument nooit uit het oog verliest en die probeert te versterken en vergemakkelijken met nieuwe media.

Getagged , , , ,

Onvolledig overzicht van mogelijke trends en uitdagingen

Citaat van Herbert Simon uit "Designing organizations for an information-rich world" (1971), p.40-41.

Citaat van Herbert Simon uit “Designing organizations for an information-rich world” (1971), p.40-41.

Hieronder, bij wijze van eerste prikkeling, een onvolledig – onvermijdelijk – overzicht van trends, uitdagingen en probleemstellingen die we al in beeld zagen komen. De verbanden die soms worden gelegd, kunnen een volgende keer ook anders worden gelegd. Maar het gaat hem in de prikkelfase niet om de perfecte indeling of het elegantste venndiagram, maar wel om het op temperatuur krijgen van de visievorming. Daarom ook komen we er in volgende blogposts  op terug, en rekenen we op reacties via deze blog of in de workshops of forum(s).

Wat voorafging: in de beleidsnota 2009-2014 hebben we gewerkt met principes als geïntegreerde informatie (o.a. productencatalogus), een open overheid (o.a. open data via de Vlaamse infolijn), directe interactie (o.a. sociale media), proactieve en alerte communicatie (anticiperen op vragen, informatie op maat), lage drempel, duurzaam, interne en externe samenwerking, kwaliteitsverbetering door meten en evalueren (cf. de indicatoren die we nu hebben), communicatie bij het begin van het beleidsproces, …  De meest uitgewerkte paragraaf is die over wat we toen nog reputatiemanagement noemden – ondertussen geëvolueerd naar een heus merkbeleid.

In het normendecreet van 2005 staan principes over tijdigheid, herkenbaarheid, neutraliteit, actieve bekendmaking, de te gebruiken taal en ook noties als beslist beleid

Naar beide clusters principes kijken, roept al vragen op. Bijvoorbeeld: hoe goed hebben we die principes toegepast de voorbije jaren en wat stond ons daar eventueel bij in de weg? Hoe evalueren we die principes en welke vinden we eventueel voer voor discussie? Hoe gaan we om met die principes in het licht van andere ontwikkelingen die we tussen nu en 2020 op ons af zien komen?

Hieronder een hele reeks nieuwe uitdagingen en trends  (klik op Lees verder“).

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers liken dit: