Tagarchief: digital first

2015-09-22: verslag lerend netwerk thema #10 over basics als PR, mediastrategie, sociale media, digiskills …

Kennisdeling als onderdeel van een procesflow, en met verwijzing naar de toolboxes van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse overheid. (Tekening van Axelle Vanquaille via Visual Harvesting, eigendom van de Vlaamse overheid, vrij voor verder gebruik.)

Kennisdeling als onderdeel van een procesflow, en met verwijzing naar de toolboxes van het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse overheid. (Tekening van Axelle Vanquaille via Visual Harvesting, eigendom van de Vlaamse overheid, vrij voor verder gebruik.)

Na de oprichting van de lerende (kennisdelings)netwerken op 20015-06-11 (zie deze eerdere blogpost), beet het netwerk rond thema #10 (over basics als PR, mediastrategie, sociale media, digiskills …) eergisteren de spits af. Hier hun verslag (pdf van 280 kB).

Getagged , , , , , , , ,

Discussie 5: mature digitale strategieën en interne kanalen

5 indicative competencey levels by Kieran O'Hea for the European Digital Capability Network

Quote: “vele technologische evoluties volgen de hype-curve van Gartner (2011): na een piek van opgeklopte verwachtingen, volgt een dal van teleurstelling. Daarna komt de maturiteitsfase: het besef groeit dat technologie nodig is maar dat het geen wondermiddel zal zijn, en dat het verdraaid hard werken wordt om er iets moois van te maken. In die maturiteitsfase zitten we vandaag. De vraag is niet langer of het technologisch mogelijk is. De vraag is vandaag of het organisatorisch mogelijk is. De Europese Commissie heeft daarom in het kader van haar “Go Digital” programma een schaal ontworpen om de digitale mogelijkheden van een overheidsorganisatie te kunnen vatten. Het European Digital Capability Framework bevat vijf niveaus van digitale maturiteit. Ze leggen een heel belangrijke focus op de kracht van een digitaal beleid, een digitale strategie en de ondersteuning hiervan door de top van de organisatie.

Waar staat de Vlaamse overheid in dit schema? Bij gebrek aan een overkoepelende digitale strategie zet dit de Vlaamse overheid rond niveau 3. Enkele entiteiten kunnen succesvolle realisaties voorleggen van dienstverlening die volledig herdacht is digitaal, denk aan de automatische toekenning van studietoelagen en het ter beschikking hebben van het Magda-platform waarmee informatie tussen diensten uitgewisseld kan worden. De Vlaamse overheid kan voorlopig niet groeien op de schaal van digitale maturiteit, vooral door het gebrek aan een plan en een strategie.” Bron: ontwerpversie d.d. 2013-11-26 van de nota “Digitale strategie voor de overkoepelende kanalen van de Vlaamse overheid” (Leen De Dycker & Tine Van den Heuvel, blz. 6-7).

Discussie:

 • Wat denkt u van die vijf niveaus en waar bevindt de Vlaamse overheid zich op de ladder?
 • Welke kansen laten we liggen, welke kansen liggen voor het grijpen?
 • Hoe kunnen we onze digitale strategie(ën) verbeteren?
 • Wat is er nodig om de interrne communicatie te verbeteren?
 • Is er nog een toekomst voor e-mail of gaat die de kant van de fax op?
 • Zijn er onderhand niet (te) veel kanalen en platformen? Waar kunnen we vereenvoudigen?
 • Wat met de interne kanalen, wat moet er bv. in een volgend extranet aan boord komen?
 • Wat staat er sowieso aan te komen en welke keuzes liggen ueberhaupt nog open?
 • Moeten discussies als deze niet worden voorafgegaan door een discussie over service design en usability?
 • Denken we al voldoende binnen het services not sites paradigma of zijn we nog brochures online aan het zetten, als het ware?
 • Hoe kijkt u tegen een digital first of een digitaal versus papier discours aan?
 • En wat met privacykwesties als keerzijde van de digitale medaille?

Wat denkt ù ? Graag uw reacties hieronder …

Lees verder

Getagged , , , , , , , ,

Trends via Wijs: +34. Waaronder Google Now en Twitter Medium.

Woordenkaart op p. 5 van het Trendrapport 2014 op Wijs.be (Dirk Sabbe).

Woordenkaart op p. 5 van het Online trendrapport 2014 op Wijs.be (art. van Dirk Sabbe).

Een belangrijke post in onze reeks prikkels over trends. Ditmaal over online trends, al willen we het hier zeker niet enkel hebben over trends in sociale media en andere digitalia. De waaier wordt binnenkort breder, er zijn meer posts op komst …

#7 – 34 trends voor Vlaanderen. Na zes eerdere rapporten (2008-2013, hier vindbaar) brengt Bart De Waeles bedrijf Wijs ons alweer een nieuw rapport (2013-12-31, bedankt MJ). Eerder al evalueerde Kristof Schils het vorige (2013-12-25). De woordenkaart van Wijs’ online trendrapport 2014 vindt u hierboven, de inhoudstafel aan het eind. Hier meteen al snel een hele reeks highlights:

 • Frictieloze data (just-in-time relevantie): de informatie over een product of dienstverlening “zal op het moment dat we die nodig hebben frictieloos en automatisch tot bij ons komen. We zullen ons niet meer bewust moeten voorbereiden (vaarwel Testaankoop), en we zullen niet meer vertrouwen op de informatie van de verkoper in de winkel. Je kan dit ook doortrekken naar personen.” (Bart De Waele)
 • Location based services: gps voor binnen. Bv. in de supermarkt of andere doolhoven. (Dirk Sabbe) Bv. iBeacons “fungeren als een soort inhouse gps satelieten die tegelijk in een straal van 20 meter bezoekers met een compatibele smartphone (en de bijpassende app) kunnen identificeren. Binnen wandelen in een winkel en meteen een bericht krijgen dat je klantenkaart bijna vol is, het kan. Een persoonlijke route naar je gereserveerde plaats in het Sportpaleis, het kan. Betalen aan de kassa omdat die kassa weet dat jij daar staat, het kan.” (Bert Van Wassenhove)
 • Slimme outdoor advertising dankzij the Internet of Things. (Frederik De Wachter)
 • Een pr-pitch zal al vaker kort, krachtiger en snel verteerbaar moeten zijn, misschien zelfs beperkt worden tot 140 tekens” en er komt “een consensus waarbij de verouderde ‘mediawaarde’ niet de belangrijke parameter is. De nadruk komt vooral te liggen op de PR outcome (business results) eerder dan de output (impressions of advertising value equivalency)”. (Andrew Vassallo)
 • Content marketing wordt het nieuwe adverteren […] het hart van online communicatie. […] Dat content hapklaar en snel verteerbaar moet zijn zal ook invloed hebben op print.” (Marnik D’Hoore)
 • Multichannel marketing: het aantal kanalen waarop consumenten zich bewegen blijft stijgen. De verwachtingen van consumenten (B2C, maar ook binnen B2B, overheid, …) zijn hoger dan ooit. Ze willen je horen en zien op de manier en het moment die hen het meeste zint. Je product of dienst alleen is weinig overtuigend, de klantervaring moet centraal staan.  De ervaring moet steeds beter worden. En het stopt niet. (Mathieu D’Hondt)
 • Renaissance van offline communicatie. Of beeldtaaloplossingen. Bv. “Video heeft een grote vlucht genomen en het blijft belangrijk. Maar 2014 is wel het jaar om niet “zomaar” video in te zetten; dat is een vak apart. Het is anno nu een kunst om mensen twee minuten bij de les te houden. Daarom zie ik een nog grotere rol weggelegd voor motion graphics; met animaties ben je nog beter in staat de boodschap op een begrijpelijke en onderhoudende manier over te brengen. […] Uiteraard zijn het allemaal tussenoplossingen. Uiteindelijk gaan we er naar toe dat we overal metadata kunnen zien. Of dat nu via Google Glass is of met speciale lenzen. Maar dat duurt nog zeker drie jaar. Dan moet je wel communiceren dat mensen iets kunnen oproepen: een piepje, tikje of trillinkje. Je kunt er niet continu onaangekondigd mee gestoord worden, want dan word je gestoord.” (Maarten Reijgersberg)
 • Datavervuiling is het gevolg van de “information overload” die niet alleen bedrijven, maar nu ook privé-personen veroorzaken. Het zal nog wel enkele jaren duren voordat uit de massa informatie over, bijvoorbeeld, aankoopintenties, iets bruikbaars gepuurd kan worden. Ondertussen spelen data scientists “hard to get” voor de met eurobiljetten wapperende werkgevers. […] The right to be forgotten” wint als idee en ik draag nu al “wisrecht” voor als woord van het jaar 2014.” (Clo Willaerts)
 • De terugkeer van het ambacht en van in real life (IRL) ontmoetingen: “We gaan onze handen meer gaan gebruiken in 2014. Je hebt twee handen nodig om een kunstwerk te vervaardigen, en tien vingers om het online te delen. Daarnaast ook “periodiek bij elkaar komen om te genieten van oude geneugten die men gemeen heeft en ondertussen ratelen over de gewone dingen des levens. De service clubs herrijzen uit hun stoffige imago. Members only.” (Davy De Rijck)
 • More talking, less typing.” Maar dan omdat we de voice activation mogelijkheden en andere spraaktoepassingen steeds meer gaan gebruiken. (Frederic Naessens)

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Digital first in the attention economy?

Grafiek uit het boek "Digitale Demenz" van Manfred Spitzer (Droemer Knaur 2012, ISBN 9783426276037).

Grafiek uit het boek “Digitale Demenz” van Manfred Spitzer (Droemer Knaur 2012, ISBN 9783426276037).

Gaat de Vlaamse overheid organisatiebreed voor een digital first project? Hoe? Met zulke vragen eindigen we. Maar eerst de inleiding …

Digitaal het nieuwe normaal? Peter Hinssen denkt van wel, maar volgens Piet Bakker is er sprake van een digitale zeepbel als het gaat over digitale kranten. Wijst dat ergens op, of zitten we gewoon in een tussenfase? De tijd zal het zeggen. Bedrijfsmodellen komen en gaan en de managementscholen passen zich aan … dat soort zaken valt doorgaans in de plooi.

Maar kan een aandachtseconomie zich wel staande houden als er signalen komen dat het menselijk brein zelf niet zo vlot z’n draai vindt op al die digitale platformen? Of is het voor onze soort een kwestie van adapteren aan een onvermijdelijke evolutie, waarbij the fittest het vlotst hun focus vinden? En het slechts aan techniek schort bij wie z’n toerental ziet sputteren? Of ligt het alweer aan de ingenieurs en ontwerpers, die de horde niet hadden voorzien, en na ergonomische muizen nu ook maar mentaal minder belastende toestellen moeten ontwerpen?

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , ,

Onvolledig overzicht van mogelijke trends en uitdagingen

Citaat van Herbert Simon uit "Designing organizations for an information-rich world" (1971), p.40-41.

Citaat van Herbert Simon uit “Designing organizations for an information-rich world” (1971), p.40-41.

Hieronder, bij wijze van eerste prikkeling, een onvolledig – onvermijdelijk – overzicht van trends, uitdagingen en probleemstellingen die we al in beeld zagen komen. De verbanden die soms worden gelegd, kunnen een volgende keer ook anders worden gelegd. Maar het gaat hem in de prikkelfase niet om de perfecte indeling of het elegantste venndiagram, maar wel om het op temperatuur krijgen van de visievorming. Daarom ook komen we er in volgende blogposts  op terug, en rekenen we op reacties via deze blog of in de workshops of forum(s).

Wat voorafging: in de beleidsnota 2009-2014 hebben we gewerkt met principes als geïntegreerde informatie (o.a. productencatalogus), een open overheid (o.a. open data via de Vlaamse infolijn), directe interactie (o.a. sociale media), proactieve en alerte communicatie (anticiperen op vragen, informatie op maat), lage drempel, duurzaam, interne en externe samenwerking, kwaliteitsverbetering door meten en evalueren (cf. de indicatoren die we nu hebben), communicatie bij het begin van het beleidsproces, …  De meest uitgewerkte paragraaf is die over wat we toen nog reputatiemanagement noemden – ondertussen geëvolueerd naar een heus merkbeleid.

In het normendecreet van 2005 staan principes over tijdigheid, herkenbaarheid, neutraliteit, actieve bekendmaking, de te gebruiken taal en ook noties als beslist beleid

Naar beide clusters principes kijken, roept al vragen op. Bijvoorbeeld: hoe goed hebben we die principes toegepast de voorbije jaren en wat stond ons daar eventueel bij in de weg? Hoe evalueren we die principes en welke vinden we eventueel voer voor discussie? Hoe gaan we om met die principes in het licht van andere ontwikkelingen die we tussen nu en 2020 op ons af zien komen?

Hieronder een hele reeks nieuwe uitdagingen en trends  (klik op Lees verder“).

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers liken dit: