Infosessie over de doelstellingen voor het communicatiebeleid en drie werkvormen

Communicatie integreren in het beleid: een aantal experten om van bij het begin mee aan tafel uit te nodigen op de eerste vergadering. (Tekening van Axelle Vanquaille via Visual Harvesting, eigendom van de Vlaamse overheid, vrij voor verder gebruik.)

Communicatie integreren in het beleid: een aantal experten om van bij het begin mee aan tafel uit te nodigen op de eerste vergadering. (Tekening van Axelle Vanquaille via Visual Harvesting, eigendom van de Vlaamse overheid, vrij voor verder gebruik.)

ToeComSt.com was & is de site van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020. Het cocreatietraject mondde ondertussen uit in één strategische en vijf operationele vijf doelstellingen voor de Vlaamse overheidscommunicatie, na te lezen in de “Beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid” (zie onze vorige blogpost hier). Op de blog gaan we in de toekomst verder met het belichten van cases en methodes die de doelstellingen helpen realiseren.

Zopas vond in het Consciencegebouw van de Vlaamse overheid in Brussel een infosessie plaats over de doelstellingen voor de Vlaamse overheidscommunicatie in de Beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid die we in onze blogpost van 2014-10-28 al onder de aandacht brachten. De infosessie focuste op het meest opvallend nieuwe aan die nota – de integratie van communicatie in beleid – en reikten daarbij meteen drie nieuwe werkvormen aan:

 1. CB-Link
 2. het 7E-model
 3. service design.

Uiteraard was er ook ruimte voor vragen & reacties.

Langs deze weg maken we de presentaties openbaar, en ook de zes posters die we ter plekke lieten zien. (Contacteer ons als u graag een toelichting krijgt tijdens een infosessie of vergadering.)

In het tweede deel van dit artikel (klik “lees verder“) vindt u eveneens meer informatie over CB-Link, het 7E-model, service design en de rest van het progamma. Deze pagina is ook vlot deelbaar aan de telefoon of via Twitter als http://flande.rs/h7 …

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , ,

Nieuwe beleidsdoelstellingen Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2019

 Cyclus van beleidsnota's naar moties

De nieuwe Beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid is door de minister-president van de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement. Dat heeft de tekst zopas online gezet op de site www.vlaamsparlement.be > parlementaire documenten > recente documenten > recent ingediende stukken > beleidsnota > dossier nr. 145 (2014-2015) Beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2014-2019, ingediend door de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed.

In de Beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid staan ook de beleidsdoelstellingen voor de Vlaamse overheidscommunicatie voor de komende legislatuur. Alle beleidsdoelstellingen werden geschreven als strategische doelstellingen (SD’s), met bijhorende operationele doelstellingen (OD’s). Er is één strategische doelstelling voor communicatie (SD5), en daaronder vallen vijf operationele doelstellingen (OD 5.1 t.e.m. OD 5.5). Ze zijn gebaseerd op de speerpunten van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 (ToeComSt) en uiteraard conform de tekst van het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019.

Hieronder vindt u de volledige tekst m.b.t. de Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2019 letterlijk geciteerd, en door ons voorzien van enkele extra koppelingen. Zoals gebruikelijk is de tekst in de ik-vorm geschreven omdat de tekst de intenties verwoordt van de verantwoordelijke minister, in casu de minister-president van de Vlaamse Regering. Deze pagina is ook vlot deelbaar aan de telefoon of via Twitter als http://flande.rs/h8 …

Lees verder

Getagged , , , , , , ,

De uitkomst van ToeComSt: zes speerpunten voor het communicatiebeleid

Project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 : visuele oogst van het stakeholderforum op 2014-04-01. Tekening door Els Vrints van Visual Harvesting (in onderaanneming van Levuur). Bestand = lage resolutie jpg van 763 kB = eigendom van het Departtement Kanselarij en Bestuur (DKB) van de Vlaamse overheid.

Visuele oogst van het stakeholderforum op 2014-04-01. Tekening door Els Vrints van Visual Harvesting (in onderaanneming van Levuur), eigendom van het Departtement Kanselarij en Bestuur (DKB) van de Vlaamse overheid. Voor een jpg in hoge resolutie zie https://toecomst.files.wordpress.com/2015/12/toecomst20140401oogstvh.jpg (15 MB), voor de pdf-versie zie https://toecomst.com/?attachment_id=1729 (20,4 MB).

Literatuuronderzoek, omgevingsanalyse, de vele posts op deze blog, een brainstorm met externe experts in januari, een brainstorm met interne experts in februari en een stakeholderforum in april … Het leidde tot een doordachte en ambitieuze visie en strategie voor het toekomstige Vlaamse communicatiebeleid. Tot gedragen voorstellen voor de nieuwe Vlaamse Regering.

We hebben de uitkomst van het ToeComSt-project samengevat in zes speerpunten voor het Vlaamse communicatiebeleid, bedoeld als input voor de beleidsnota’s die de ministers in oktober indienen bij het Vlaams Parlement. De zes speerpunten werden gevalideerd door de stuurgroep van het project (secretaris-generaal Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdelingshoofd Communicatie Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, administrateur-generaal Studiedienst van de Vlaamse Regering, Vlaamse ombudsman, voorzitter Kortom / directeur van de directie Informatie en Externe Relaties Vlaams Parlement, teamhoofd Inhoud en Vorm afdeling Vlaamse Infolijn, woordvoerder VLM, directeur Marketing en Communicatie De Lijn, afdelingshoofd Informatie en Communicatie Agentschap voor Onderwijscommunicatie). Op 2014-06-19 engageerde het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) van de Vlaamse overheid zich om de resultaten van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 mee te nemen in de diverse beleidsnota’s (zie ook de reactie onderin). De zes speerpunten:

 1. Communicatie integreren in het beleid.
 2. Inzicht in drempels en hefbomen verwerven en toepassen.
 3. Wendbaar en op mensenmaat communiceren op basis van gegevens over levensfase, houding en handelen.
 4. De centrale inkom via 1700 en Vlaanderen.be versterken.
 5. Coherent delen wat we doen.
 6. Evaluatie en onderzoek structureel inbedden.

De speerpunten worden nader toegelicht in een apart document; u kunt die pdf hier downloaden.

Wilt u alle tussentijdse samenvattingen en verslagen nog ’s bij elkaar zien? Zie dan onze categorie verslaggeving met daar de volgende bestanden:

Getagged ,

Verslag van het stakeholderforum op 2014-04-01

ToeComSt-stakeholderforum in het Vlaams Parlement 2014-04-01: foto van Julie Clément @jc_julie

ToeComSt-stakeholderforum in het Vlaams Parlement 2014-04-01: foto van Julie Clément @jc_julie

Na de visuele oogst bij deze het uitgeschreven verslag van het stakeholderforum Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020. Met dank aan alle betrokkenen (vermeld in het verslag), waaronder stagiaire Tine Schouteden (Arteveldehogeschool)!

U kunt de pdf van 929 kB hier downloaden

… en de deelnemerslijst hier (pdf van 231 kB).  Voor de verslagen van de twee workshops, op 2014-02-06 en 2014-01-20, klikt u hier.

En u kunt er hieronder op reageren … (Met het publiceren van dit verslag, is de cocreatiefase zo goed als afgerond, maar reacties onderaan de posts en andere contactnames blijven welkom.)

Lees verder

Getagged ,

ToeComSt-stakeholderforum op 2014-04-01

Project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 : detail uit de tekening van Els Vrints van Visual Harvesting (in onderaanneming van Levuur) met de visuele oogst van het stakeholderforum op 2014-04-01. Voor de volledige tekening, zie https://toecomst.com/?attachment_id=1729 (pdf van 203.587 kB) of https://toecomst.files.wordpress.com/2014/04/toecomst20140401oogst.jpg (jpg van 15.701 kB). Bestanden = eigendom van de afdeling Communicatie (DDAR) van de Vlaamse overheid.

Project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 : detail uit de tekening van Els Vrints met de visuele oogst van het stakeholderforum op 2014-04-01. Voor de volledige tekening & meer info, zie https://toecomst.com/?attachment_id=1734

Stakeholderforum van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020) op 2014-04-01: de aanwezigen hadden gelijk. Verslaggeving volgt … Ondertussen vindt u alvast het visuele verslag van de oogst via de link hierboven … en losse impressies en statements via https://twitter.com/search?q=toecomst – zie ook de tweetroll helemaal onderaan deze #toecomst.com blog!

Het werkdocument met mogelijke doelstellingen en strategieën dat als input diende voor het forum gisteren kan hier worden gedownload (en het inspiratieboekje voor de deelnemers hier). Het geldt tevens als tussentijds rapport dat het project tot voor het stakeholderforum samenvat. Het is GEEN blauwdruk van de beleidsnota.

De belangrijkste referenties in ons project #toecomst nog even opgelijst:

Terzijde: ondertussen staan alle pdf’s alweer online nadat ze zo plots verdwenen waren uit de blogposts door iets rààrs in WordPress … Zie ook onze categorie Verslaggeving.

Getagged , , , , , , , , , , , ,

GastPost: Frank Goetmaeckers pleit voor een centrale strategie

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost op Toecomst.Com van een gastblogger is.

2,6 miljoen euro en een wiebelend vingertje door Frank Goetmaeckers, communicatiespecialist bij f-twee …  Hij pleitte twee maand geleden op deze blog voor een terugkeer naar de basics. De straffe reacties die hij daarop kreeg, maakten hem nieuwsgierig.

“De Vlaming moet Vlaamse groenten eten, genoeg bewegen, zijn afval voor zijn deur zetten. De burger moet dit, de burger moet dat…”

Mijn eerdere post bracht wat leven in deze bloggerij. De een noemde mijn tekst een godsgeschenk, de andere een ‘frustratie’. Dan weet je het wel. Ergens is een zenuwtje geraakt. En dat maakt het interessant. Dus ging ik wat dieper wrikkelen.

Handig aan de Vlaamse overheid is dat ze zoveel cijfers over zichzelf publiceert. Dapper ook, want die cijfers zijn niet altijd de meest flatterende. Het vertrouwen in de Vlaamse administratie is beland op een all time low. Dat is een probleem voor communicatoren. Want zonder vertrouwen zit je te communiceren in het luchtledige. Bovendien is het imago van de Vlaamse overheid de voorbije vijf jaar verzwakt in elk onderzocht facet (zie de Vlaamse Regionale Indicatoren [Vrind] 2013, blz. 32-33). Een grondig herdenken van de strategie – zoals men nu doet – is dus geen overbodige luxe.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , ,

GastPost: Peter Van Humbeeck over het SERV-advies voor een slagkrachtige Vlaamse overheid

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost op Toecomst.Com van een gastblogger is.

Afbeelding Het Gaat Er Om - ontleend aan Volgdewet.nl

Over het advies van de SERV voor een slagkrachtige (Vlaamse) overheid door Peter Van Humbeeck, attaché bij de studiedienst van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)

Het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) over Slagkrachtige overheid: aandachtspunten voor de nieuwe legislatuur (hier 2x eerder aangehaald) sluit wonderwel aan op de verzuchtingen van de externe en interne experts die in de voorbije ToeComSt-brainstorms naar boven zijn gekomen. Mooi dat ook de overheidscommunicatoren en beleidsmedewerkers helemaal op dezelfde lijn zitten.

In het advies vraagt de SERV dat “met het oog op de nieuwe legislatuur het concept van een open, op de samenleving gerichte overheid, wordt gebruikt als leidraad en toetssteen voor bestuurlijke hervormingen”. Daarmee bedoelt de SERV een overheid die tastbare outcomes & impacts voor de samenleving realiseert en dus oplossingsgericht werkt in functie van de noden van burgers en bedrijven. Dat veronderstelt primair een overheid die betrokken is op wat stakeholders en ‘klanten’ belangrijk vinden en met hen samenwerkt, en die zorgt voor een effectief beleid dat ‘werkt’ (en beleid dat niet werkt bijstuurt of stopzet). Dat veronderstelt op zijn beurt een overheid die over voldoende middelen beschikt om zijn kerntaken op te nemen en de beschikbare middelen in functie daarvan gericht en efficiënt inzet. Ook de overheidsorganisatie en -structuur moeten daarop afgestemd zijn, met inbegrip van een gepaste cultuur, competenties en incentives.

De steeds mondiger wordende burger is dienstverlening op hoog niveau gewend, steeds vaker ook digitaal en op maat. Dat is ook meer en meer het referentieniveau voor burgers en bedrijven in hun relatie met de overheid . Ze verwachten een dienstverlening en communicatie die klantvriendelijk en snel is, en waar het gebruiksgemak voorop staat. Ze vragen een overheid die extern georiënteerd is op de noden van de burgers en bedrijven en ten dienste staat van de samenleving. Open communicatie, nieuwe sociale media en ICT-toepassingen creëren mogelijkheden voor meer en betere interactie met burgers en bedrijven, voor meer transparantie en betere verantwoording en voor dienstverlening op maat. Dat vergt een meer strategische benadering van het communicatie-, ICT- en informatiebeleid dan tot dusver het geval is.

Een voorbeeld van wat mogelijk is? Lees verder

Getagged , , , ,

Op naar het stakeholderforum

Detail uit de procesarchitectuur van het ToeComSt-project zoals beschreven op http://wp.me/p47kj9-C

Stilte na de brainstorm? Nee, stilte in aanloop naar het stakeholderforum van 1 april a.s. in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement (ruwweg tussen 9 en 16 uur) … Nu de prikkelfase van het ToeComSt-project grotendeels ten einde is, verschijnen hier minder berichten, al blijven reacties welkom. Het projectteam is nu volop bezig het stakeholderforum voor te bereiden.

Het stakeholderforum vormt het sluitstuk van het participatief traject dat we de afgelopen maanden liepen met zowel externe als interne experten, zoals u op deze blog kon zien. Twee brainstorms effenden mee het inhoudelijke pad voor het komende stakeholderforum, waarop we iedereen die wezenlijk belang heeft bij een goede Vlaamse overheidscommunicatie bij elkaar brengen in een aantal goed voorbereide werksessies.

Ons project heeft een uiteenlopend stakeholderveld: media-experts en academici, communicatie- en beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers uit verenigingen en middenveld, burgemeesters en burgers, woordvoerders en vakbroeders, commissieleden en kabinetstrategen, studaxen en onderzoekers, filosofen en opiniemakers – van high tech tot low tech …

De meerwaarde van het stakeholderforum zit voor ons in het feit dat we de verzamelde inzichten uit het voortraject kunnen  aftoetsen en verrijken bij een ruime groep van stakeholders die niet aan het voortraject hebben geparticipeerd zodat we onbevangen, frisse reacties krijgen. Een externe blik brengt ons vernieuwende en aangescherpte ideeën en inzichten.

Wat kan u als deelnemer verwachten van het stakeholderforum?

 • Discussies over vragen als: wat willen we de komende vijf jaar via Vlaamse overheidcommunicatie verbeteren? Waarom, hoe en wat? Welke trends komen er op ons af? Wat is de komende vijf jaar de (veranderende) rol en bijdrage van Vlaamse overheidscommunicatie, en van zowel communicatie- als beleidsmedewerkers?
 • U krijgt de mogelijkheid om de inhoud uit het voortraject te valideren, verrijken en richtingen aan te geven. Wie zich inschrijft krijgt een voorbereidende tekst om met een voetje voor te kunnen deelnemen.
 • U bepaalt ter plaatse uw eigen programma. Er is aandacht voor persoonlijke ideeënuitwisseling en netwerking.

Wat kunt u eruit halen?

 • Bepaal mee de uitkomst van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020.
 • Maak kennis welke trends de komende vijf jaar invloed hebben op de Vlaamse overheidscommunicatie en het bijhorende beleid.
 • Wissel uit met vakmensen hoe we deze uitdagingen kunnen beantwoorden.
 • Ga naar huis met enkele concrete zaken die je in jouw omgeving en werkterrein kan toepassen.
 • En zorg dat je adresboekje voor de komende vijf jaar goed gevuld is. Er loopt veel interessant volk rond.

De afdeling Communicatie zal een hele reeks stakeholders zelf contacteren. Als u er zeker bij wilt zijn, neem dan gerust proactief contact op.

Hoe op de hoogte blijven van wat er nog beweegt? Onderaan deze blog kunt u zien wat de recentste reacties en tweets zijn, en u kunt zich daar ook via e-mail of RSS abonneren op berichten die u op informeren dat nieuwe posts zijn verschenen.

Voor wie alle posts en reacties gelezen heeft en toch hongert naar meer content: de volgende drie adviezen zijn belangrijke teksten in verband met de brug tussen communicatie en beleid, en andere uitdagingen die we bespraken. 

Reacties op de discussies of onder andere blogposts blijven volop welkom!

Getagged , , ,
%d bloggers liken dit: