Categorie archief: Over het project

Over het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie: overzicht

Ondertussen dient deze blog als verslag van de acties en initiatieven (incl. infosessies) om een succes te maken van de vijf operationele doelstellingen van de vijfde strategische doelstelling in de Beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid. Die werden gevoed vanuit het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020, dat liep van de wintervan  2013-2014 tot de zomer van 2014 .

Over dat project schreven we een reeks losse posts, die verzameld worden onder de categorie “over het project”

Getagged

Meedoen aan het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie?

Update 2014-04-15: de cocreatiefase van het project is ondertussen voorbij. Maar reacties onderaan de blogpost blijven welkom. Dit is wat we hier oorspronkelijk publiceerden als antwoord op  Meedoen?

Ja dat kan! Iedereen is welkom.

 • Iedereen die deze blog onder ogen krijgt kan hier een idee, aanvulling, nuancering, correctie of een andere reactie achterlaten. Zodat we een sterke visie ontwikkelen over hoe de overheidscommunicatie moet evolueren de komende jaren. Overheidscommunicatie raakt iedereen, zowel de passant als de professionele expert. Dit is geen volksraadpleging maar ook uw mening is welkom.
 • Hieronder leest u hoe u kunt meedoen, onder welke voorwaarden, en wie er al zeker wordt gecontacteerd om mee te doen. Voor meer uitleg over het project: gebruik de tabs bovenaan op deze blog, of klik hier links op de categorie OVER HET PROJECT.

Hoe kun je meedoen aan het project?

 • Door hier een inhoudelijke reactie achter te laten onderaan een blogpost.
 • Door anderen op het bestaan van dit project en deze blog te wijzen.
 • Door als gastauteur een blogpost aan te leveren – neem hiervoor contact met ons op en wij bellen of mailen u
 • Door iets anders – neem daarvoor contact met ons op en wij bellen of mailen u.

Wat doen we met uw reacties?

 • Lezen, en dan publiceren … of weren als we ze ongepast vinden. Eventueel modereren, zoals op alle blogs. Af en toe, waar mogelijk, ook reageren.
 • Meenemen als we ze van waarde vinden in het project. We nemen een reactie bv. mee als een topic voor discussies of nader onderzoek, of als een uitzonderlijk goed geformuleerde frase die we graag hergebruiken. In dat geval zijn ze uiteraard een reactie van onzentwege waard.

Spelregels

 • Deze blog is openbaar en geen ruimte voor grensoverschrijdend of illegaal gedrag.
 • Ons project gaat over visievorming op de (Vlaamse) overheidscommunicatie.
 • Utopisch denken is welkom maar de scope is dus beperkt tot dat veld – in z’n breedste betekenis.
 • Uw input is constructief: signaleer ontwikkelingen of uitdagingen, evalueer hoe het nu loopt … maar geef a.u.b. ook mee welke gevolgtrekking volgens u belangrijk is, wat een voorstel zou kunnen zijn.
 • Beknopt zijn is prima ; als u enkel de hoofdlijnen meegeeft en voor de details naar elders verwijst, maak dan a.u.b. precieze verwijzingen (bv. met een deeplink naar een pagina waarvan de inhoud vlot toegankelijk is).
 • U plaatst uw reactie op deze blog, of we kunnen die niet verwerken (de mankracht is beperkt).
 • We proberen wel in het oog te houden wat er elders gebeurt, maar kunnen dat niet 7/7 en 24/24.
 • Sharen of retweeten? Maak het ons gemakkelijk en gebruik op andere platformen de hashtag #toecomst (op Twitter of elders).

Lees verder

Getagged , ,

Inhoud van het project en verwante projecten

In onze hoofden en in onze samenleving … gebeurt veel. Er beweegt veel informatie in. Zowel de wereld als onze maatschappij en haar bevolking veranderen tegen een hoog tempo. Een goed functionerende overheid beweegt daar vlot in mee. Daarvoor heeft ze de vinger aan de pols van wat gaande is en hoe burgers denken, en voorvoelt welke trends en evoluties op ons afkomen. Omdat het belangrijk is eigentijds te zijn. Tijdig mee te evolueren, de kwaliteit van je dienstverlening en processen aan te passen en verbeteren. Dingen te voorvoelen in plaats van er te laat op te reageren. Dat kun je alleen als je een goede kijk hebt: visie. En vervolgens slim te werk gaat: volgens een strategie een bepaalde koers varen, die je dan waar nodig ook bijstuurt terwijl je onderweg bent naar die langetermijndoelen. Zo blijft die overheid efficiënt functioneren en goed inspelen op de noden van de burgers, bedrijven en instellingen die er op rekenen of er een beroep op doen.

Die Visie en strategie op de Vlaamse overheidscommunicatie voor de periode 2014-2020 willen we via cocreatie tot stand doen komen. De vorige keer dat we voor deze uitdaging stonden hebben we de collega’s die “intern” bezig zijn met communicatie intens betrokken. Dat doen we nu opnieuw, maar ditmaal met ook “externen” aan boord: beleidsmakers en experten in maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen. Uiteraard baseren we ons ook op wat we kunnen leren uit de contacten met de burger, op onderzoek, op vakliteratuur.

Is dit alles nieuw? Neen! Maar we willen dit keer dichter op het beleid zitten. Niet enkel evalueren hoe we het de voorbije jaren deden en waar we beter kunnen doen, maar ook met een brede radar de trends in ons vak voorvoelen en “onze” overheidscommunicatie beter af te stemmen op wat men verwacht van “het” overheidsbeleid. Pas dan kunnen we tot een goede dialoog komen tussen “communicatiemakers” en “beleidsmakers” en de factoren voor succesvolle communicatie en die voor efficiënt beleid goed op elkaar afstemmen. Zodat er niet langer eerst “in splendid isolation” een beleid wordt uitgetekend dat naderhand verkocht of uitgedragen moet worden, als het even kan “in een flashy site en ook op Facebook”.

Uiteraard vertrekken we niet van nul. Er zijn de vorige beleidsnota’s, en er zijn al bestaande projecten :

 1. het project kwaliteitsverbetering van de Vlaamse overheidscommunicatie
 2. het merkbeleid
 3. het project Vlaanderen in Actie dat in januari 2015 onderdeel werd van het reguliere langetermijnbeleid.

Hieronder meer uitleg over die projecten en hoe ze zich verhouden tot dit project (klik op Lees verder“).

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Een vijfjaarlijkse bezinning over het beleid

Regeerakkoord, beleidsnota, beleidsbrief, beheersovereenkomst, ondernemingsplan: procesflow

Om de vijf jaar bezinnen de communicatieprofessionals van de Vlaamse overheid zich over de uitdagingen die voor hen liggen bij de start van een nieuwe regeerperiode. Ze doen dat door na te denken over de toekomst van hun vak, de maatschappelijke ontwikkelingen die een rol zullen gaan spelen. Maar ook door te evalueren, door te kijken naar de lessen die ze kunnen trekken om projecten in de toekomst beter aan te pakken.

Ze doen dat niet vanuit een ivoren toren, maar door verbanden te zoeken tussen “hun” overheidscommunicatie en “het” overheidsbeleid. Door in dialoog te gaan met elkaar en mensen in hun gebied, maar ook met beleidsmakers en experten in hoe de Vlaamse samenleving werkt en evolueert. (Dat het nodig is nauwer aan te sluiten bij hoe het beleid wordt gemaakt, was ook een van de conclusies van een recente kwaliteitsmeting. Meer daarover hier.)

Dit keer doen we de oefening echt procesmatig. In een reeks fases, met zowel interne als externe experts mee aan boord. Vijf jaar geleden schreven we onze visietekst samen met een hele reeks “interne” collega’s, een selectie uit alle mensen in het communicatievak van de Vlaamse overheid. Dat doen we nu opnieuw in een externe workshop op 6 februari 2014. Nieuw is dat we daar nu de mening van “externe” experten in aan boord willen brengen. Die brengen we daarom eerder al bij elkaar, in een workshop op 20 januari 2014 ook zelfgekozen interne experts aan boord. Nadien volgt nog een stakeholdersforum, en vervolgens pas begint het schrijven aan de beleidsdocumenten. Deze blog zal ook het logboek zijn van dat proces. Om alle fases goed te voeden, voorzien we vooraf een prikkelfase.

In welk bestuursproces past het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020?

 • In 2014 is het tijd voor een nieuwe beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid. Daarin worden de prioriteiten opgelijst voor het beleid van de Vlaamse overheid als geheel, en wordt ook de visie vertolkt op de communicatie als onderdeel van het algemene beleid van de Vlaamse overheid voor de komende vijf jaar.
 • Het hoofddoel van dit project is om tegen mei 2014 een sterke strategie te schrijven voor de volgende legislatuur. Een visie hoe de communicatie van de Vlaamse overheid moet evolueren vanuit een up-to-date kijk op de factoren die daarin van tel (zullen) zijn. Die nemen we enerzijds mee als hoofdlijnen voor de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid. En anderzijds nemen we al het materiaal mee als kompas voor onze omgang met het netwerk van communicatie-ambtenaren de komende jaren. Het zal ook worden gebruikt bij het schrijven aan de volgende managementovereenkomst van het Departement Kanselarij en Bestuur (tot 2015-04-01 Departement Diensten van het Algemeen Regeringsbeleid).

Hieronder verduidelijken we een aantal termen en andere aspecten (klik op “Lees verder“).

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , ,

Fases en timing van het project in aanloop naar de beleidsnota

Procesarchitectuur voor het project Visie en Strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020.

Procesarchitectuur voor het project Visie en Strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020.

 • Klik hier of op de afbeelding om de procesarchitectuur voor het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 te zien, of download die hier als pdf (494 kB).

Fases van het project

 • Fase 0: opstart. November 2013 – december 2013.
 • Fase 1: prikkelfase. December 2013 – januari 2014.
 • Fase 2: workshops en rapportage. Januari 2014 – maart 2014.
 • Fase 3: stakeholderforum en rapportage. Maart 2014 – april 2014.
 • Fase 4: schrijven ontwerp beleidsnota algemeen regeringsbeleid. April 2014 – mei 2014.
 • Fase 5: voorleggen, redigeren, valideren, bekendmaken. Mei 2014 – september 2014.

Concrete data

 • 2014-01-20: workshop “externe experts” (Brussel)
 • 2014-02-06: workshop “interne experts” (Brussel)
 • 2014-04-01: stakeholderforum met zowel externe als interne belanghebbenden (Brussel, Vlaams Parlement).

Voor meer uitleg over het project: klik op de tabs bovenaan op deze blog, of klik hier links op de categorie OVER HET PROJECT.

Getagged , ,

Over ons

Ons kernteam bestaat uit drie communicatie-adviseurs van het team Communicatiebeleid (cluster Transversaal Beleid) van het departement Kanselarij en Bestuur (voorheen de afdeling Communicatie van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR)) van de Vlaamse overheid (hier meer over het waarom van deze bloghier meer over wie wij zijn en hier meer over de structuur van de Vlaamse overheid):

 

Projectgroep Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie (2013-2014): het kernteam aangevuld met

 • Seppe Dams, advisieur organisatie-ontwikkeling, Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO)
 • Lieve De Brabandere, communicatie-adviseur, communicatieteam DDAR, afdeling Communicatie (DAR)
 • Ewoud Monbaliu, zaakvoerder Levuur
 • Tine Schouteden, stagiaire, Arteveldehogeschool Gent (tussen 2014-03-27 en 2014-07-02)
 • Stef Steyaert, zaakvoerder Levuur (tussen 2013-11 en 2014-02)
 • Leen Van Lindt, coöperant Levuur (van 2014-03-01 t.e.m. 2014-04-01).

 

Stuurgroep bij dat project: de projectgroep aangevuld met

 • Julie Clément, communicatieverantwoordelijke Vlaams Parlement
 • Tamara De Bruecker, marketingdirecteur De Lijn
 • Paul De Ligne, communicatieverantwoordelijke Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 • Nancy De Vogelaere, afdelingshoofd Informatie en Communicatie bij het Agentschap voor Onderwijscommunicatie
 • Josée Lemaître, administrateur-generaal van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR)
 • Karl Musschoot, afdelingshoofd Communicatie (DAR)
 • Martin Ruebens, secretaris-generaal van het departement DAR
 • Tine Van den Heuvel, teamhoofd Inhoud en Vorm, afdeling Vlaamse Infolijn (DAR) tot 2014-01-27
 • Bart Weekers, Vlaams Ombudsman (Vlaams Parlement).

 

Getagged , , ,

Waarom deze blog?

Omdat we met zoveel mogelijk mensen – collega’s, vakgenoten en andere – willen werken aan een moderne en efficiënte Vlaamse overheidscommunicatie, gebouwd op een sterke visie en strategie. En dat doen we in alle transparantie!

Deze blog dient:

 • als verslag van de acties en initiatieven (incl. infosessies) om een succes te maken van de vijf operationele doelstellingen van de vijfde strategische doelstelling in de Beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid (en werden gevoed vanuit het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020)
 • als het logboek van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020, dat plaatsvond tussen einde 2013 en medio 2014, in aanloop naar de redactie van de hierboven aangehaalde beleidsnota ; we beschrijven in deze blog het hoe & waarom van het project én we brengen hier ook verslag uit over de tussentijdse resultaten – zie ook de tab OVER HET PROJECT bovenaan
 • als plek waar reacties en nuttige input kunnen worden achterlaten – zie ook de tab MEEDOEN? bovenaan
 • als discussievoer voor conversaties tussen wie deelneemt en wie er niet bij kan zijn, bv. wie deelneemt vraagt zijn oversten of collega’s bepaalde blogposts te lezen zodat ze hier reageren en hij hun reacties kan meenemen tijdens de sessies
 • als leeslijst voor wie deelneemt aan de infosessies, workshops of stakeholderforums.
 • Het einddoel van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 was tot een zo breed mogelijke visie komen, en tot een strategie met een grote kans op slagen. Daar moesten we op uitkomen met beperkte middelen, binnen een toch wel strakke timing en met een select gezelschap aan mensen die het project bestieren. Maar we wilden het wel even opentrekken. Vandaar deze site met bijhorende spelregels. Voor meer uitleg over het project: klik op de tabs bovenaan op deze blog, of klik hier links op de categorie OVER HET PROJECT.

Waarom is het een aparte blog?

 • Omdat we zo beter kunnen tonen wat we specifiek doen aan visievorming en wat betreft de aanpak van onze strategische en operationele doelstellingen in de praktijk.
 • Om het project en de latere uitrol afgebakend en toch in z’n geheel aanschouwelijk te maken, en ook vlot deelbaar.
 • Om snel iets lean & mean en efficiëntst te hebben dat aan het waarom voldoet.
 • Openheid, transparantie … en bij wijze van experiment.
 • Naarmate we vorderingen maken zullen we ons elk jaar opnieuw beramen over wat we verder doen met deze blog.

Van wie gaat deze blog uit?

Getagged , , , ,

Nuttige links

Nuttige links i.v.m. visievorming op Vlaamse overheidscommunicatie:

Extra links via de categorie Links – ook aanklikbaar hier links ;-)

Getagged
%d bloggers liken dit: