Categorie archief: Links

Twee nieuwe LinkedIn groepen

Uitsnede (detail) uit de foto "Stone elephants along the spirit way of the Hongwu Emperor at Ming Xiaoling" van Vladimir Menkov (2011-01-27), gebruikt volgens Creative Commons CC BY-SA 3.0. Originele foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_Elephant_Road_-_elephants_-_P1060468.JPG (http://flande.rs/i3)

Uitsnede (detail) uit de foto “Stone elephants along the spirit way of the Hongwu Emperor at Ming Xiaoling” van Vladimir Menkov (2011-01-27), gebruikt volgens Creative Commons CC BY-SA 3.0. Meer info: http://flande.rs/i4

Na de LinkedIn groep “Communicatiemedewerkers bij de Vlaamse overheid” (enkel bedoeld voor die categorie Vlaamse ambtenaren, sorry) hebben we er bij de afdeling Communicatie zopas twee nieuwe opgericht :

 1. de LinkedIn groep “Sociale marketing, nudging, keuze-architectuur en gedragspsychologie in de overheids- & non-profitsector
 2. de LinkedIn groep “Participatie en interactieve beleidsvorming“.

Beide groepen zijn open voor niet-ambtenaren. Dat rijmt met deze OESO-aanbeveling uit 2012 ;-) met name “2. Adhere to principles of open government, including transparency and participation in the regulatory process”. Meer daarover op www.oecd.org/gov/regulatory-policy/recommendations-guidelines.htm (met daar deze pdf van 564 kB).

En tot slot: in dit artikel vindt u meer nuttige links over open policy making e.d. in de buurlanden, en nog meer wegwijzers naar artikels en sites over de onderwerpen van beide groepen.

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ideeënlab, inspiratieboek en inspiratiedag over participatie

Omslag van "Participatie, de wol bij al het geblaat - frisse praktijkverhalen en prikkelende gedachten": reader bij de Inspiratiedag Participatie in het Vlaams Parlement in Brussel op 2014-12-09. Uitgave van Levuur, Kortom en de afdeling Communicatie van het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR). Wettelijk depot: D/2014/3241/341. Bestands-URL van de reader: https://toecomst.files.wordpress.com/2014/12/participatiedewolbijalhetgeblaatreaderinspiratiedag20141209.pdf (11 MB). Bestands-URL van de afbeelding: https://toecomst.files.wordpress.com/2015/01/inspiratieboekparticipatie_omslag.jpg (541 kB).

Op 9 december 2014 gingen meer dan tweehonderd deelnemers aan de inspiratiedag annex ontwerpavond “Participatie: de wol bij al het geblaat” in dialoog met een keure pioniers en spraakmakers die de voorbije jaren goede participatiepraktijken op de kaart zetten.

Het bijhorende Inspiratieboek (van maar liefst 100 pagina’s, ref. D/2014/3241/341) “Participatie, de wol bij al het geblaat – frisse praktijkverhalen en prikkelende gedachten” met een beschrijving van de cases en ook de bijhorende links én de beschikbare presentaties, vindt u hieronder, en ook hier of via Vlaanderen.be/publicaties.

Het Ideeënlab blijft online! Hoe betere acties opzetten rond participatie? Hoe obstakels omzeilen? U kunt uw ideeën ook na de inspiratiedag, of als niet-deelnemer, blijven posten op het online ideeënlab: https://indiville.pulsarinnovation.net/ ! U kunt er ook de ideeën van de andere deelnemers aanvullen en verrijken. Zo ervaart u ook welke mogelijkheden online participatie biedt.

De deelnemers hebben ook heel wat getweet met hashtag #particiwol … via deze link vind je een mooi overzicht van alle tweets. Klik op “Lees verder –>” voor extra links en downloadbare pdf’s!

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , ,

Infosessie over beleid maken met kennis van gedrag(spsychologie)

Op dinsdag 16 december 2014 in de namiddag organiseerden de SERV en de departementen DAR (team Communicatiebeleid & Stafdienst Vlaamse Regering), BZ (Wetsmatiging) & LNE (afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, dienst Beleidsvoorbereiding en -evaluatie) een infosessie voor Vlaamse ambtenaren over hoe inzichten uit de gedragpsychologie en noties als keuze-optimalisatie kunnen worden toegepast om succesvol beleid te maken.

 • Dat rijmt met de Beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid, strategische doelstelling SD 5, operationele doelstellingen ofte OD’s 1 & 2: “Inzicht in drempels en hefbomen om de effectiviteit van het beleid en de communicatie van de Vlaamse overheid te versterken.”
 • Ook in de beleidsnota Omgeving (2014-2019 / pdf van 16 MB) komen ambities ter sprake als “verdieping van kennis over gedrag” en “leren uit principes van de gedragseconomie”.

Tijdens de sessie (in het Ferrarisgebouw in de Brusselse Noordwijk) was er ruimte voor vragen, samen nadenken & dialoog. Onderaan deze blogpost vindt u de presentaties als bijlage (pdf van 2,3 MB), een ter plekke geschreven verslag van Marijke Vrijders met een paar aanvullingen door Patrick Vandenberghe, beiden van het team Communicatiebeleid, en ook een hele reeks relevante links, bv. naar de Nederlandse kabinetsnota van 2014-12-04.

We hadden twee experten van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan boord, een Vlaamse experte in keuze-optimalisatie en een Vlaming die erg vertrouwd is met hoe het Britse Behavioural Insights Team (BIT) opereert:

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Infosessie over de doelstellingen voor het communicatiebeleid en drie werkvormen

Communicatie integreren in het beleid: een aantal experten om van bij het begin mee aan tafel uit te nodigen op de eerste vergadering. (Tekening van Axelle Vanquaille via Visual Harvesting, eigendom van de Vlaamse overheid, vrij voor verder gebruik.)

Communicatie integreren in het beleid: een aantal experten om van bij het begin mee aan tafel uit te nodigen op de eerste vergadering. (Tekening van Axelle Vanquaille via Visual Harvesting, eigendom van de Vlaamse overheid, vrij voor verder gebruik.)

ToeComSt.com was & is de site van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020. Het cocreatietraject mondde ondertussen uit in één strategische en vijf operationele vijf doelstellingen voor de Vlaamse overheidscommunicatie, na te lezen in de “Beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid” (zie onze vorige blogpost hier). Op de blog gaan we in de toekomst verder met het belichten van cases en methodes die de doelstellingen helpen realiseren.

Zopas vond in het Consciencegebouw van de Vlaamse overheid in Brussel een infosessie plaats over de doelstellingen voor de Vlaamse overheidscommunicatie in de Beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid die we in onze blogpost van 2014-10-28 al onder de aandacht brachten. De infosessie focuste op het meest opvallend nieuwe aan die nota – de integratie van communicatie in beleid – en reikten daarbij meteen drie nieuwe werkvormen aan:

 1. CB-Link
 2. het 7E-model
 3. service design.

Uiteraard was er ook ruimte voor vragen & reacties.

Langs deze weg maken we de presentaties openbaar, en ook de zes posters die we ter plekke lieten zien. (Contacteer ons als u graag een toelichting krijgt tijdens een infosessie of vergadering.)

In het tweede deel van dit artikel (klik “lees verder“) vindt u eveneens meer informatie over CB-Link, het 7E-model, service design en de rest van het progamma. Deze pagina is ook vlot deelbaar aan de telefoon of via Twitter als http://flande.rs/h7 …

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , ,

Nieuwe beleidsdoelstellingen Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2019

 Cyclus van beleidsnota's naar moties

De nieuwe Beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid is door de minister-president van de Vlaamse Regering ingediend bij het Vlaams Parlement. Dat heeft de tekst zopas online gezet op de site www.vlaamsparlement.be > parlementaire documenten > recente documenten > recent ingediende stukken > beleidsnota > dossier nr. 145 (2014-2015) Beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2014-2019, ingediend door de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed.

In de Beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid staan ook de beleidsdoelstellingen voor de Vlaamse overheidscommunicatie voor de komende legislatuur. Alle beleidsdoelstellingen werden geschreven als strategische doelstellingen (SD’s), met bijhorende operationele doelstellingen (OD’s). Er is één strategische doelstelling voor communicatie (SD5), en daaronder vallen vijf operationele doelstellingen (OD 5.1 t.e.m. OD 5.5). Ze zijn gebaseerd op de speerpunten van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 (ToeComSt) en uiteraard conform de tekst van het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019.

Hieronder vindt u de volledige tekst m.b.t. de Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2019 letterlijk geciteerd, en door ons voorzien van enkele extra koppelingen. Zoals gebruikelijk is de tekst in de ik-vorm geschreven omdat de tekst de intenties verwoordt van de verantwoordelijke minister, in casu de minister-president van de Vlaamse Regering. Deze pagina is ook vlot deelbaar aan de telefoon of via Twitter als http://flande.rs/h8 …

Lees verder

Getagged , , , , , , ,

Nog enkele trends en onderzoekjes

Munt met Flanders Technology logo, ontworpen door Paul Huybrechts (?)

Munt met Flanders Technology logo, 1983

Zoals hier al aangekondigd: als we geen tijd hebben om ze samen te vatten, signaleren we de trends al snel linkdumpgewijs … voor de hardcore geïnteresseerden!

#8 – www.fastcocreate.com/3023703/how-marketing-will-change-in-2014-the-creative-forecast

#9 – http://research.gigaom.com/report/tech-trends-for-2014/

#10 – 100 things you should be talking about in 2014: www.entrepreneur.com/article/230608

#11 – En is elk onderzoek naar de atitudes van de jeugd niet altijd een beetje een trendrapport? Euh … in elk geval, via deze blogpost van Pedro De Bruyckere n.a.v. rapporten van iVox en Trendwolves verneemt u meer over:

 • het geluk en de inspiratiebronnen van 400 Belgische jongeren tussen 18 en 24 jaar
 • het onderscheid tussen persoonlijk en globaal optimisme
 • Wat zijn dan wel hun grootste ambities in het leven?
 • Wie zijn nu die belangrijkste figuren in het leven van jongeren?

Op de site van Pedro – zie ook zijn blogpost bij ons hier – trouwens wel meer trends, bv. via http://xyofeinstein.wordpress.com/2013/12/25/trends-in-2014-volgens-fjord/ (dankuwel Paul DL).

#12 – Zie overigens ook Pieter Dumon in De Morgen van 2013-12-16 (artikel “Generatie Y leeft ook online – jongeren tussen 17 en 31 helemaal niet zo veslaafd aan sociaalnetwerksites, games en tablets” op blz. 10): “Onderzoeksbureaus Bite en Redshift Research ondervroegen 2.000 Britse en Amerikaanse jongeren tussen 17 en 31 jaar oud en otndekten dat hun leven lang niet zo digitaal is. […] Zo mogelijk nog opmerkelijker is de populariteit van het ouderwetse papieren boek. […] En ook wie dacht dat Generatie Y geboren werd met een tablet of smartphone in de hand is eraan voor de moeite. Om het internet op te gaan, verkiest 65 procent van de ondervraagden nog steeds de laptop of pc. Trendwatcher Tom Palmaerts is niet verrast door de resultaten: “[…] De echte digital natives zijn de jongeren die nu opgroeien. die worden nu groot met iPads, smartphones en een constante connectie met het internet. Veel van die zaken zijn pas de laatste paar jaar echt ingeburgerd geraakt.”” Link naar het onderzoek: www.redshiftresearch.co.uk/home/millennial_index

#13 – “Regels en instituten boeten in aan belang. We gaan voor alles op zoek naar makkelijkere en goedkopere oplossingen, van virtuele spreekkamers en schoolboeken op onze gsm-simkaart tot private chauffeurs die een eigen, officieuze taxidienst opzetten” schreef Kim Van de Perre twee dagen eerder in De Morgen van 2013-12-14 (artikel “2014 wordt anoniem – trendwatchers voorspellen het einde van de selfie” op blz. 7).

Getagged , , , , ,

GastPost: Anne Teughels over privacy

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost op Toecomst.Com van een gastblogger is.

Banner voor de 7e internationale conferentie over computers, privacy en databescherming in Brussel, op 22, 23 en 24 januari 2014.

Terzijde: op 22, 23 en 24 januari 2014 vindt in Brussel de 7e internationale conferentie over computers, privacy en databescherming plaats. Klik op de banner voor meer info.

Communicatie en privacy – aan het werk met slogans door Anne Teughels, adviseur bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (VTC)

 • Korte inhoud:
 1. mijn motto
 2. een tweeledige dooddoener
 3. twee positieve negatieve stellingen, met bijhorende suggesties: hoe kunnen we beschermen & hoe kunnen we als bestuur beter omgaan met ‘de verleiding’?
 4. tips & meer informatie.

1. Onze privacy is onze vrijheid.

2. De modale inwoner van Vlaanderen geeft niet om zijn privacy (A). Waarom zou de overheid dat dan moeten doen (B)?

2.1. “De modale inwoner van Vlaanderen geeft niet om zijn privacy.” Is dat zo? Of in welke mate is dat zo?

Waarom niet de vraag stellen? Vult u even deze kleine poll in aub? We tonen de resultaten binnenkort. We vragen u of u zich kunt vinden in de volgende uitspraken, maar vul uw antwoorden aub hier in : http://darvlaanderen.opinio.net/s?s=570 !

 • “ik ben bezorgd om mijn privacy”
 • “ik ben sinds 2013 meer bezorgd om mijn privacy dan daarvoor”
 • “ik betrouw de Vlaamse overheid wat de bescherming van mijn persoonsgegevens betreft”.

2.2. “Als de burger niet om privacy geeft, waarom zou de overheid dat dan moeten doen?” De overheid is geen commercieel bedrijf maar dient het algemeen belang en moet daarom :

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , ,

Toekomstverkenningen en andere vooruitzichten 2014-2020 en erna

Curve uit dia 41 van de presentatie van Christine Van Peer van de Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 heet het project … maar hoe zit het met de prognoses, de cijfers voor die periode?

 • Wie verder op de hoogte wil blijven van toekomstverkenningen die worden uitgevoerd en bekendgemaakt door andere diensten van de Vlaamse overheid of van Europese instellingen  (zie reactie onderin), kan een kijkje nemen op de website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering via de volgende link: www4.vlaanderen.be/sites/svr/Methoden/Pages/toekomstverkenningen.aspx

Lees verder

Getagged , , , , , , ,
%d bloggers liken dit: