De uitkomst van ToeComSt: zes speerpunten voor het communicatiebeleid

Project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 : visuele oogst van het stakeholderforum op 2014-04-01. Tekening door Els Vrints van Visual Harvesting (in onderaanneming van Levuur). Bestand = lage resolutie jpg van 763 kB = eigendom van het Departtement Kanselarij en Bestuur (DKB) van de Vlaamse overheid.

Visuele oogst van het stakeholderforum op 2014-04-01. Tekening door Els Vrints van Visual Harvesting (in onderaanneming van Levuur), eigendom van het Departtement Kanselarij en Bestuur (DKB) van de Vlaamse overheid. Voor een jpg in hoge resolutie zie https://toecomst.files.wordpress.com/2015/12/toecomst20140401oogstvh.jpg (15 MB), voor de pdf-versie zie https://toecomst.com/?attachment_id=1729 (20,4 MB).

Literatuuronderzoek, omgevingsanalyse, de vele posts op deze blog, een brainstorm met externe experts in januari, een brainstorm met interne experts in februari en een stakeholderforum in april … Het leidde tot een doordachte en ambitieuze visie en strategie voor het toekomstige Vlaamse communicatiebeleid. Tot gedragen voorstellen voor de nieuwe Vlaamse Regering.

We hebben de uitkomst van het ToeComSt-project samengevat in zes speerpunten voor het Vlaamse communicatiebeleid, bedoeld als input voor de beleidsnota’s die de ministers in oktober indienen bij het Vlaams Parlement. De zes speerpunten werden gevalideerd door de stuurgroep van het project (secretaris-generaal Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdelingshoofd Communicatie Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, administrateur-generaal Studiedienst van de Vlaamse Regering, Vlaamse ombudsman, voorzitter Kortom / directeur van de directie Informatie en Externe Relaties Vlaams Parlement, teamhoofd Inhoud en Vorm afdeling Vlaamse Infolijn, woordvoerder VLM, directeur Marketing en Communicatie De Lijn, afdelingshoofd Informatie en Communicatie Agentschap voor Onderwijscommunicatie). Op 2014-06-19 engageerde het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) van de Vlaamse overheid zich om de resultaten van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 mee te nemen in de diverse beleidsnota’s (zie ook de reactie onderin). De zes speerpunten:

 1. Communicatie integreren in het beleid.
 2. Inzicht in drempels en hefbomen verwerven en toepassen.
 3. Wendbaar en op mensenmaat communiceren op basis van gegevens over levensfase, houding en handelen.
 4. De centrale inkom via 1700 en Vlaanderen.be versterken.
 5. Coherent delen wat we doen.
 6. Evaluatie en onderzoek structureel inbedden.

De speerpunten worden nader toegelicht in een apart document; u kunt die pdf hier downloaden.

Wilt u alle tussentijdse samenvattingen en verslagen nog ’s bij elkaar zien? Zie dan onze categorie verslaggeving met daar de volgende bestanden:

Getagged ,

4 thoughts on “De uitkomst van ToeComSt: zes speerpunten voor het communicatiebeleid

 1. Open en transparant uit de interne keuken: op 2014-06-19 engageerde het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) van de Vlaamse overheid zich om de resultaten van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 mee te nemen in de diverse beleidsnota’s.

  Het CAG nam ook beslissingen i.v.m. het aanverwante project Kwaliteitsverbetering van de Vlaamse overheidscommunicatie. Uit het verslag van de CAG-vergadering, blz. 7 :

  7. Resultaten van de kwaliteitsmeting van het communicatiebeleid van 2014 en resultaten ToeComSt-oefening – CAG/14/19.06/DOC043 (a en b + bijlage).

  Martin Ruebens [secretaris-generaal departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid]: de nota gaat in op de resultaten van de vervolgmeting over de kwaliteit van het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid. Op basis van een stakeholderconsultatie zijn tevens krachtlijnen en aanbevelingen uitgewerkt over de visie en strategie van ons communicatiebeleid. Die zijn voor een stuk ook al opgenomen in de Bijdrage aan het regeerakkoord. Deze aanbevelingen worden nu onder de aandacht gebracht, zodat de beleidsdomeinen hier op kunnen inpikken in de komende beleids- en beheerscyclus.

  Peter De Wilde [administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen]: bij verdere opvolging is het belangrijk om ook oog te hebben voor het internationale communicatiebeleid; IV is bereid dit mee te trekken.

  Het CAG stemt in met het voorstel van beslissing [geciteerd uit de documenten voorgelegd aan het CAG]

  “(1) Het CAG neemt nota van de resultaten van het assessment van het algemeen communicatiebeleid van de Vlaamse overheid en geeft het Departement DAR (afdeling Communicatie) opdracht het voortouw te nemen om werk te maken van de verbeterpunten die uit het assessment naar voor komen.

  (2) De leden van het CAG moedigen zowel beleids- als communicatiemedewerkers als leidinggevenden uit hun beleidsdomein aan om in te gaan op de vraag vanuit het Departement DAR (afdeling Communicatie) om deel te nemen aan de jaarlijkse kwaliteitsmeting. De volgende meting is voorzien in het voorjaar van 2015.

  (3) Het CAG vraagt aan het Departement DAR om de meting van de kwaliteit van de communicatiefunctie van de Vlaamse overheid als geheel jaarlijks te herhalen, om te kunnen beoordelen of de implementatie van de verbeterpunten effect heeft gehad.

  (4) De leden van het CAG overwegen grondig of een gelijkaardige kwaliteitsmeting binnen (de entiteiten van) hun beleidsdomein ook kan bijdragen tot de nodige kwaliteitszorg. De afdeling Communicatie van DDAR heeft een indicatorenlijst beschikbaar voor metingen van de kwaliteit van het communicatiebeleid van entiteiten.”

  [deze vier onderdelen cf. van §5 van document CAG/14/19.06/DOC043a en zie ook http://communicatie.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=202 + de extranetpagina (enkel toegankelijk voor Vlaamse ambtenaren) http://koepel.vonet.be/nlapps/docs/default.asp?fid=2577]

  “(5) Het CAG neemt nota van de resultaten [van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020] en engageert zich om deze visie ook mee te nemen in de eigen beleidsnota’s.”

  [cf. §4 van document CAG/14/19.06/DOC043b en zie ook https://toecomst.com/2014/06/05/tussentijdse-uitcomst-zes-speerpunten/].

  Met dank aan Ivo Van den Bossche, secretaris van het CAG, voor alle hulp bij de mailing van deze informatie naar alle communicatie-ambtenaren en communicatieverantwoordelijken, waarop deze reactie is gebaseerd.

 2. Zopas online: het regeerakkoord 2014-2019 van de nieuwe Vlaamse Regering. U downloadt de pdf (1,43 MB) via de link op http://www.vlaanderen.be/nl/overheid/vlaamse-regering/regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2014-2019

 3. […] en daaronder vallen vijf operationele doelstellingen (OD 5.1 t.e.m. OD 5.5). Ze zijn gebaseerd op de speerpunten van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 (ToeComSt) en uiteraard ook conform de tekst van het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering […]

 4. […] Dat is ook de beste manier om die “verkokering” tegen te gaan die we tijdens het ToeComSt-stakeholderforum van 1 april 2014 met zovelen naar de museumhoek hebben […]

Bedenkingen? Aanvullingen? Correcties? Lof? Reageer!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: