Maandelijks archief: juni 2014

De uitkomst van ToeComSt: zes speerpunten voor het communicatiebeleid

Project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 : visuele oogst van het stakeholderforum op 2014-04-01. Tekening door Els Vrints van Visual Harvesting (in onderaanneming van Levuur). Bestand = lage resolutie jpg van 763 kB = eigendom van het Departtement Kanselarij en Bestuur (DKB) van de Vlaamse overheid.

Visuele oogst van het stakeholderforum op 2014-04-01. Tekening door Els Vrints van Visual Harvesting (in onderaanneming van Levuur), eigendom van het Departtement Kanselarij en Bestuur (DKB) van de Vlaamse overheid. Voor een jpg in hoge resolutie zie https://toecomst.files.wordpress.com/2015/12/toecomst20140401oogstvh.jpg (15 MB), voor de pdf-versie zie https://toecomst.com/?attachment_id=1729 (20,4 MB).

Literatuuronderzoek, omgevingsanalyse, de vele posts op deze blog, een brainstorm met externe experts in januari, een brainstorm met interne experts in februari en een stakeholderforum in april … Het leidde tot een doordachte en ambitieuze visie en strategie voor het toekomstige Vlaamse communicatiebeleid. Tot gedragen voorstellen voor de nieuwe Vlaamse Regering.

We hebben de uitkomst van het ToeComSt-project samengevat in zes speerpunten voor het Vlaamse communicatiebeleid, bedoeld als input voor de beleidsnota’s die de ministers in oktober indienen bij het Vlaams Parlement. De zes speerpunten werden gevalideerd door de stuurgroep van het project (secretaris-generaal Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdelingshoofd Communicatie Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, administrateur-generaal Studiedienst van de Vlaamse Regering, Vlaamse ombudsman, voorzitter Kortom / directeur van de directie Informatie en Externe Relaties Vlaams Parlement, teamhoofd Inhoud en Vorm afdeling Vlaamse Infolijn, woordvoerder VLM, directeur Marketing en Communicatie De Lijn, afdelingshoofd Informatie en Communicatie Agentschap voor Onderwijscommunicatie). Op 2014-06-19 engageerde het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) van de Vlaamse overheid zich om de resultaten van het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020 mee te nemen in de diverse beleidsnota’s (zie ook de reactie onderin). De zes speerpunten:

  1. Communicatie integreren in het beleid.
  2. Inzicht in drempels en hefbomen verwerven en toepassen.
  3. Wendbaar en op mensenmaat communiceren op basis van gegevens over levensfase, houding en handelen.
  4. De centrale inkom via 1700 en Vlaanderen.be versterken.
  5. Coherent delen wat we doen.
  6. Evaluatie en onderzoek structureel inbedden.

De speerpunten worden nader toegelicht in een apart document; u kunt die pdf hier downloaden.

Wilt u alle tussentijdse samenvattingen en verslagen nog ’s bij elkaar zien? Zie dan onze categorie verslaggeving met daar de volgende bestanden:

Getagged ,
%d bloggers liken dit: