De toekomstvisie van Walter De Brouwer: Vlaanderen 2030

Walter De Brouwer (Aalst 1957) wordt een visionair genoemd. Hij woont & werkt momenteel in Silicon Valley aan (o.a.) Scanadu … en nog zoveel meer (hij is bv. CEO van One laptop per child Europe). Gevraagd naar een gastblogpost verwees hij ons naar de toekomstvisie voor Vlaanderen die hij in 2006 schreef: www.vlaanderen2030.org. Sommige dingen daarin zijn ondertussen al quasi realiteit! Ter prikkeling ende inspiratie een overzicht van de hoofdstukken + de meest relevante citaten:

 • Overview“: introductie over het einde van de tradionele ‘baan’, de twijfels die werkloosheid brengt en de opportuniteiten in de kennismaatschappij.
 • Een wereld verdeeld in stammen: “Gedurende een tijdje was de macht in handen van de steden (erfgenamen van de industriële revolutie) en de dorpen (standplaats van de boerderij), maar hun macht is overgelopen naar een nieuwe vorm van überlocaliteit: de “buurten”. […] De buurt kan een straat zijn, een domein, een flatgebouw, een departement van een bedrijf (corporate hoods) of een virtuele community. Er bestaan microgeografische buurtkaarten volgepropt met de cijfers van de toekomst: telefoonzones, sateliet footprints, internet adressen, draadinfrastructuur knooppunten en kabelaansluitingen. Er zijn tienduizenden buurten over de wereld en elke seconde komt er een bij. Deze buurten hebben een eigen identiteit ontwikkeld. De buurten hebben een residentienet (urban grids) op een grote breedbandkabel die ze splitten over de buurtbewoners en grote antennes en stralers waardoor iedereen wifi heeft. De buurten, die vooral uit thuiswerkers bestaan, worden bestuurd door buurtcomités die men gilden noemt. Faith Popcorn (the Popcorn Report) noemde dit de “clanning” trend, “belonging to a group that represents common feelings, causes, or ideals; validating one’s own belief system.”Er bestaan buurten enkel voor ouderen die extra beveiligd zijn met parken die doen terugdenken aan de vorige eeuw; vrouwenbuurten die geen mannen toelaten; coming-out buurten voor aspirant gays; kunstenaarsbuurten met een avondklok voor niet-artiesten en jongerenbuurten waar de ouders niet zijn toegelaten rond de campus van universiteiten.”

 • Economie: de consument is dood. “Er zijn drie soorten micro-ondernemingen: de thuiswerkers, de coops en de kartels. Coops zijn coöperatieven van micro-ondernemingen rond een bepaald product. […] De arbeidswereld is verdeeld in : 15% puur creatieven, 10% creatieve dealmakers die zorgen voor de marketing van de eerste groep; 20% persoonlijke aandachtsindustrie (consulenten, massagisten, huispersoneel..); 30% routinewerkers (temps), 15% ambtenaren (de politiek-logistieke back end van de nieuwe wereld) en 10% werklozen die gekozen hebben voor een leefloon. De consumenteneconomie heeft alle glamour verloren omdat producten opgehouden hebben te bestaan. Producten zijn diensten geworden. In het verleden werden diensten geproductiviseerd, nu worden producten verdienst. Men koopt geen wasmachine meer maar neemt een wasabonnement waarbij de machines en toebehoren (wasmachine, vaatwas, droogkast, wasproducten, verzachters) worden geleverd, periodiek vervangen door het nieuwere type en regelmatig onderhouden en gerepareerd door de hersteldienst. Deze abonnementscontracten dienen om de onzekerheid van de markt, de wispelturigheid van de klant en het steeds versnellend ritme van innovaties en productie op te vangen. Als men slechts éénmalig gebruik wil maken van een dienst dan kan men een geversifieerde prijs krijgen. Door versificatie kan men een telefoonnummer kopen uit een database, twee paragrafen uit een boek, een artikel uit een dagblad. […] Door de excessen aan het begin van de eeuw heeft men het boekhoudsysteem herzien. De grote bedrijven zijn verplicht de waarde van hun intellectuele eigendommen, O&O en menselijk kapitaal transparant te maken. Elk van hun produkten moet een volledige economische biografie hebben. De thuiswerkbedrijven hebben een volledig nieuw boekhoudsysteem dat zo efficient is dat ze zich kunnen abonneren op een “juist-op-tijd accounting” service dat hen in reële tijd een volledige update van hun financiële situatie geeft.”
 • Politiek in handen van RGB: “ex-Rood, post-Groen en neo-Blauw. “
 • De zucht naar warm geld: “een tijdje leek het of ruilhandel de hele economie ging overnemen en werd er op grote schaal geïnvesteerd in “warm” geld. Super-zoekmachines werden aan megabases (gigantische databasen) gekoppeld zodat iedereen kon invoeren wat hij wou kopen en wat hij wou verkopen. De zoekrobotten zochten dan over de gehele wereld naar de juiste match zodat iedereen op zijn wenken zou worden bediend en de economie een echte zero-som zou worden.”
 • Het straatbeeld van de zestiger jaren is terug. “De thuiswerker is weggetrokken uit de natuur, hij heeft zich gere-urbaniseerd. Blijkbaar was de natuur toch niet zo gezond als eerst werd gedacht. […] Microgeografie is heel belangrijk geworden. De buurten beheersen het landschap van 2030. In de straat wordt opnieuw echt geleefd […]. Opnieuw kent iedereen iedereen en komt de straat ’s avonds buiten om een praatje te maken. […]  De buurt leeft als een mierenkolonie met een soort zwermintelligentie en een groot zelf-organiserend vermogen. De gildes hebben de locale parken geprivatisseerd. Enkel de buurtbewoners kunnen er binnen met een elektronische pas.”
 • Reizen om te starbucken“Starbucken is de kunst van een veelbelovend business model te ontdekken en het dan vlug te kopiërren naar andere buurten vooraleer de oprichters er de tijd hebben voor gevonden. Door de globale, geintegreerde wereld doet elk business model het bijna overal met dezelfde resultaten. De heldensteden van de thuisblijfgeneratie zijn steden die het gezellige aan het cosmopolitische koppelen: Amsterdam, San Francisco, Antwerpen, Marseille, Hamburg, Sint-Petersburg, Venetië, Hong Kong, Singapore en Shangai. Deze magneten van micro-ondernemingen lijken allemaal iets te maken te hebben met water. […] Er is een nieuwe klasse van hometrotters en PTs, eeuwige reizigers (perpetual travellers) die alles hebben verkocht en niets doen dan reizen. […] De EU heeft in een charter 80 OLMs gedefinieerd. OLMs zijn oude, waardevolle, Europese steden die bijna een Open Lucht Museum zijn. De burgemeesters van de OLMs mogen toegangsprijzen vragen aan de toeristen (zoals in een museum). Xenofobie is bijna verdwenen en racisme is sterk verminderd doordat de bevolking van meeste Europese landen tot 10% is gedaald. Immigratie wordt aangemoedigd.”
 • Brussel, het zwarte gat van Europa. “Brussel, is het symbool geworden van Europese éénmaking. De EU in 2030 is een vrije handelszone met een BNP groter dan de VS. […] Engels is rechtmatig de eerste tweede taal geworden omdat het een open standaard is. Iedereen spreekt Engels, maar de eigen landstalen zijn blijven bestaan door een speciaal EL programma (Endangered Languages) en fungeren als bondingsignalen in de globale economie.”
 • Hoe veilig is 2030? “Onzichtbare diefstal is vijand nummer één (infrarood toestellen zuigen op afstand informatie uit computers). Het terrorisme is voornamelijk in handen van hactivists die denial of service aanvallen uitvoeren op grote infrastructuren en agro-terroristen die de landbouw en veeteeltstapel trachten te besmetten. Er bestaat een globale groep van online arbitrage burgerrechters die over een zaak hun mening kunnen geven en die informatie mag gebruikt worden tijdens de eventuele rechtzaak.”
 • God is terug! “Spirituele uitstappen, retraites en zuiveringsritussen zijn erg in trek.”
 • Geld bestaat nog en het maakt zelfs gelukkig“Sommige buurten hebben hun eigen geld ontwikkeld dat enkel kan gespendeerd worden in de buurt zelf. Dit is een efficiënt middel gebleken tegen de gevaarlijke fluctuaties van de economie. Sommige megabedrijven hebben al langer hun eigen bedrijfscurrency die ze aan hun werknemers als toetje geven naast het loon. Hiermee kunnen de werknemers producten kopen in de winkels van de megabedrijven. […] Micro-investeringsfirma’s laten consumenten toe om hun kortingen en besparingen te poolen. Telkens als een lid een korting krijgt wordt die geinvesteerd in een fonds. Verzekeringen zijn officieel investeringen geworden. Iedereen betaalt een geindividualiseerde prijs voor zijn verzekering. Auto’s geven hun GPS data online door aan acutuariële bestanden zodat de premie van de chauffeur afhankelijk is van het aantal kilometers en de gekozen route. Hoe veiliger je bent, hoe minder je betaalt voor je verzekering.”
 • Men leest meer boeken dan ooit dankzij print à porter“De informatie overload heeft ook de lezer totaal veranderd. De meesten leiden aan CPA, Continuous Partial Attention. Zij zijn altijd aandachtig, maar nooit meer volledig op één onderwerp. Het is de focusgebreksziekte van de multi-tasker. Tot grote opluchting van de boekenindustrie heeft dit niet geleid tot Reader’s Block (door korte aandachtspannes niet meer in staat om een blz te lezen). […] De oude “general-interest” magazines zijn verdrongen door de Mygazines die de lezer enkel geven wat hij/zij echt wil lezen volgens hun persoonlijk profiel. […] Publiciteit vindt zijn gading in het invullen van ultraniches in mygazines en in-games reclame.
 • Geneeskunde is big business en de dood is een technisch probleem. “Voor een klein bedrag kan men een vergelijkende database consulteren waar men zijn ziekte intoetst en onmiddellijk weet wat de beste centra ter wereld zijn voor de behandeling ervan. Men kan ook de zoektocht verfijnen door een prijs en plaats op te geven. […] Generation Z verwijt de ouderen dat zij al het geld hebben opgesoupeerd en dat zij de jeugd hebben opgezadeld met een grote hypotheek van een generatie babyboomers die maar niet de weg wil ruimen en leidt aan PPS (Peter Pan Syndroom), het niet accepteren van het oud worden. […] De grootste successen in de medische geneeskunde blijken te komen uit SNPS onderzoek, de 0.1% DNA variaties die tussen de verschillende mensen bestaan. De farma-industrie is volledig gepersonaliseerd geworden door pharmacogenomics en huisdokters zijn brokers geworden tussen de patiënt en de databasen van de grote pharmabedrijven. Bepaalde klassen van mensen zijn biovrij verklaard en kunnen dus zoveel cholesterolrijk voedsel eten, alchohol drinken of sigaretten roken als ze willen. Men noemt ze de nieuwe hedonisten. “
 • Dieren op de rode lijst“Het Chimpanzee Genome project is bijna klaar en men verwacht veel innovatie uit het veld van de vergelijkende genetica. Men gelooft in een nieuwe drievuldigheid: Ouderen (grootouders en hun vrienden), kinderen en dieren lijken chemisch heel goed bij elkaar te passen en elke buurt heeft zijn 3-centra waar dezen samenkomen en idyllische haarden vormen van vredelievendheid en rust. […] Door genetische ingrepen hebben de dieren al hun pathogenen verloren (geen allergieën meer bijvoorbeeld) en hebben ze speciale opties gekregen (hun geur verjaagt vliegen en muggen bijvoorbeeld, men kan hun kleur bepalen en hun grootte enz…).”
 • Intelligentie krijgt (eindelijk) sex appeal“Mensen zijn niet langer beschaamd om hun perversies omdat ze statistisch zien dat iedereen het doet. Intelligentie is sexy geworden, spieren worden als anachronistisch aangezien, maar neuronen zijn aantrekkelijk. Cybersex Addiction, de compulsieve drang om steeds naar het internet plaatjes te gaan kijken en zo gezin, werk en kinderen verwaarlozen is officieel een ziekte.”
 • Opvoeding“Ouderschap is de belangrijkste job van de 21e eeuw. Ouders zijn trots om de eerste wereldgeneratie op onze planeet op te voeden. Opvoeding is terug disciplinair geworden, de permissieve gemeenschap is definitief voorbij. Ouders kunnen een speciale cursus volgen die hen een ouderschapcertificaat verleent. Met dit op zak kunnen zij gebruik maken van verschillende voordelen : verhoogde kinderbijslag, kortingen bij supermarkten, kortingen op musea en film en een studiebeurs voor de kinderen. Kinderen hebben een scala aan educationele software en edutainment produkten die de naam dragen van grote universiteiten die hierdoor hun merk hebben verbreed (brandwith). Bij deze universiteiten kan men een abonnement nemen op een professor (elke professor probeert daarom zo mediamiek mogelijk te zijn) waarbij men met een paswoord toegang krijgt tot de webcams die op hem zijn gericht tijdens zijn ex-cathedra lessen. De colleges zelf hebben een groot mediagehalte gekregen en zijn gevuld met special effects en entertainment technieken. Studenten kunnen een deel van hun toekomstige inkomsten verkopen aan investeerders […]. Juist-op-tijd leren is mogelijk: elk curriculum van elk kind is uniek is en wordt bepaald door de verwachtingen van het kind zelf. De ouders hebben maar één wens voor hun kind. Ze hopen dat hun zoon of docther later goed genoeg is om zijn / haar eigen bedrijf te starten. Indien dit niet het geval is zullen ze moeten gaan werken voor de grote bedrijven als prijsoffer aan de mediocriteit. […] Kinderen worden niet alleen opgevoed door de ouders, maar ook door vrienden, zakenpartners in de straat, kennissen van de gilde en andere kinderen.”
 • Voetbal is dood“Raar maar waar: lachen is een sport geworden. Overal duiken lachclubs die bewezen hebben gezondheidsproblemen op te lossen en algemeen positief therapeutisch te werken (www.worldlaughtertour.com).”
 • Iedereen Spa“Kraantjeswater is een voetnoot in een geschiedenisboek geworden. Ook gebotteld water is op zijn retour omdat de meesten in-huis waterzuiveringssystemen hebben. Enkel ijsbergwater wordt nog als een delicatesse in flessen gekocht. Voor de rest neemt men nu een waterabonnement bij Evian, Perrier, Vichy, San Pelligrino, Gerolsteiner of Appolinaris. De vroegere merkwaterflessenverkopers mogen dan een terugval hebben van hun gebotteld water maar ze hebben grote licentieinkomsten van hun merknaam en vooral van hun SPA’s. Als men een contract afsluit met een waterleverancier krijgt men SPA punten om gratis naar het kuuroord te gaan.”
 • Ons dagelijks brood. “Elke dag komen maaltijdwagens naar de buurt. Ze hebben een speciale licentie moeten kopen om in de buurt te leveren wat opnieuw de kas van de gilden spijzigt. […] Maar niet alleen eten wordt aan huis gebracht, er is een hernieuwde belangstelling van deur-aan-deur verkoop omdat de buurten opnieuw de locale gezelligheid hebben gereïnstalleerd. Alles wordt nu aan de deur aangeboden want de buurters zijn het beu om de lange files te trotseren en tijd te verliezen in de grote malls.  […] Wil je wel eens een tomaat proeven uit de discotijd van je grootouders? Of een pruim van tijdens de Eerste Wereldoorlog? Of hoe smaakte een appel op de Mayflower ? De zaden waren aanwezig in onze voedselbanken die ze gelicenceerd hebben aan retro-restaurateurs. De thuiswerkindustrie heeft het besef van tijd volledig veranderd. Drie maaltijden per dag zijn concepten uit het industriële tijdperk. […] Broodbars (gepionierd door Het Dagelijks Brood) waar men kan genieten van de luxe van totale vreemdelingen waar men een maaltijd mee kan delen, zijn nu overal aanwezig. […] De meeste restaurants verbieden telefoon verkeer gebaseerd op het SAR, “specific absorption rate” voor de emissies van radiatie van GSM verkeer.”
 • De Legofamilie“De nucleaire familie (man, vrouw, 2.5 kinderen) bestaat alleen nog in de geschiedenisboeken. In plaats hiervan is er nu de gerecycleerde, multigeneratie familie : vrouw, man, kinderen samen, kinderen apart, kinderen van de vrouw leven met het gezin, kinderen van de man hebben bezoekplicht, grootouders, twee huisdieren, en een au pair. Door het inadequate pensioen hebben vele ouderen zich genoodzaakt gezien om terug bij hun kinderen te gaan intrekken. Men noemt ze Baboons (Baby Boomers No Savings). De compositie van de familie evolueert gedurig zoals een legopuzzel.”
 • De woning“Een huis van thuiswerkers is sterk ge-engineerd. Dit is het resultaat van een lange evolutie waar het kantoor in de richting van de huiskamer ging en de huiskamer karakteristieken begon te vertonen van een kantoor. Er zijn systemen voor luchtzuivering, zonne-energie, regenwater collectoren, aanpasbare leefruimtes, voor-bedrading in de muur en zelfs paneelvloeren (zoals in bedrijven). De computerfaciliteiten worden gepoold door de buurt en gebruikt als community computing (al de werkloze minuten van computers opgespaard in een groot ticket). De buurt verkoopt ook bandbreedte (de overschot aan bandbreedte dat ze niet gebruiken) als product in bandbreedte veilingen. Hetzelfde gebeurt met micro-energie (elektriciteit, water, gas) dat opnieuw aan het grid wordt doorverkocht. Thuiswerkers kopen home automation (veiligheid, licht, verwarming, communicaties, entertainment, environmental controls) met abonnement zoals trouwens ook elk keukengereedschap. […] De grote merken hebben een aandelenprogramma voor trouwe klanten, per product contract krijg je een aantal aandelen of opties in het bedrijf. Op die manier kopen consumenten de producten met een contract, voelen zij zich geengageerd zodat ze het produkt aanbevelen of zelf meer kopen. […] De oude Egyptische techniek van groeimeubelen maakt furore bij thuiswerkers. Bomen worden gegroeid zodat zij op meubels lijken. Dit is een rage onder thuiswerkers. Zij gaan hun tafels en kasten bestellen in meubelboomgaarden en kunnen via een webcam zien hoe hun meubels evolueren (dankzij plant genetics een stuk sneller). Elk huis heeft zijn “tuinhuisjes”, kleine autonomome gebouwen die gebruikt worden als kantoortjes, geimproviseerde gastverblijven, studio’s of computerruimtes. Vele thuiswerkers hebben een tweede, kleinere woonst in een compleet andere buurt met een andere levenstijl. Dit is hun getaway, waneer ze een groot project moeten afwerken, grondig moeten nadenken, een dutje willen doen (power naps), hun bezoek moeten onderbrengen, etc. Deze COHO’s (corporate home office) worden meestal gefinancierd door grote bedrijven om hun thuiswerkers te fideliseren, terwijl voor hun de kostenpost fiscaal aftrekbaar is.”
 • Onze planeet krijgt een nieuwe laag verf“Internet 2 maakt teleimmersie, lange-afstandleren en internet film of aanvraag een realiteit en maakt virussen onmogelijk. Internet 2 is betalend, Internet 1 is gratis. Het toonaangevende, Amerikaanse, NIST (Nationaal Instituut van Standaarden en Technologie) heeft de officiële cryptografie standaard gekozen voor Rijndael, een Vlaams product, tot dusver onmogelijk te kraken en gemakkelijk te implementeren. Free-space optics dat fotonen verstuurd door de lucht met lasers en optische versterkers is de nieuwe draadloze oplossing. De verschillende telecommuncatie leveranciers hebben merk-IP producten die geprijsd worden afhankelijk van snelheid, performantie en veiligheid. […] De zoekmachines zijn nu tot aan het diepe web geraakt dat 10,000 keer groter blijkt te zijn dan het oppervlakteweb en dat vol rijke, fantastische en verrassende informatie zit. In de phonespace is 3G er (derde generatie draadloos telefoon netwerk). 3G gekoppeld aan het internet zorgt voor een ubiquitous Vlaanderen: Vlamingen leven in een wereld van senoren, vervuilignsmeters, verkeerscontroles, satteliet transponders en draadloze internet aanslutingen. De planeet heeft een nieuwe communicatiehuid gekregen door de breedband optische connections en de convergentie van sensoren. Dit is officieel het e-llennium. Alles, maar dan ook alles, heeft een website, zelfs de auto’s die dan weer bestaan uit componenten met een webadres. De bekendste websites hebben hun eigen tv show. Een foto was beter dan 1000 woorden, maar een verhaal bleek beter te zijn dan 1000 foto’s. Iedere webbouwer zoekt naar het verhaal achter de content en maakt gebruik van webmythologen. De prijs van opslagcapaciteit is bijna nul doordat men met holografische opslag werkt (holografische kristallen). Er is satelliet radio in de auto met honderden opties, vele ervan zijn educationele kanalen om een taal of specifieke vaardigheid (fondsbeheer, online marketing, ) aan te leren. De cd is nogmaals veranderd van formaat en heet nu Super Audio CD en we hebben opnieuw het nostalgische gevoel dat we hadden met de oudevinyl platen. Blauwe korte-golf lasers (naast de rode) hebben ons een nieuwe generatie van hoge-definitie dvd’s gegeven.  De hype uitvinding van de dag: gastrobots, huishoudrobotten voor ouderen die echt voedsel (afval) eten als energiebron”
 • Transport in 2030“Er zijn vijf soorten vervoer voorhanden: vliegtuigen, privé-luchttaxis, elektrische autos die enkel kunnen geleased worden via de olie- of electriciteitsmaatschappijen (de onafhankelijke entrepreneurs zijn overkop gegaan omdat ze niet genoeg laadstations konden overkopen van de oliemaatschappijen), boten (als nostalgie) en hybride voertuigen (batterijen en benzine). De autos hebben gaze trackers (“keep your eyes on the road”), communicatiestations (gps, e-mail, tv), luchtfilters (die aldehydes uit de autolucht halen), nachtvisie (infrarood cameras die op de voorruit projecteren) en een anti-diefstalmodule (geleverd door de verzekeringsmaatschappijen). De meeste autosnelwegen zijn geprivatiseerd en volgepropt met product placements, retail winkels en radio stations (die alleen maar uitzenden op de autoweg). Elke wagen is van een chip voorzien die met dynamic pricing een prijs registreert om op de autoweg te rijden afhankelijk van het uur, de dichtheid van het verkeer. Boetes worden automatisch geregistreerd. Dit geld wordt gebruikt om de snelwegen intelligent te maken maar dat gebeurt heel langzaam. Het verkeer wordt uitgedrukt in temperatuur (in centrigraden) bij het weerbericht zodat 60 graden hetzelfde betekent als 24 minuten vertraging door files.”
 • De mode. “Kleding in 2030 is volledig intelligent geworden. Mode heeft zijn pluralisme verloren. Er zijn slechts vier stijlthema’s : veigligheid, elegantie, locouture en werk. Werkkledij is casual, “mouse potato”.”
Getagged , , , , , ,

Bedenkingen? Aanvullingen? Correcties? Lof? Reageer!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: