GastPost: Noël Van Herreweghe over open data bij de Vlaamse overheid

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost van een gastblogger is.

Open data: de term is hier al vaker gevallen. Maar er is al veel rond gebeurd.

Wat is de huidige stand van zaken?

Open data banner vanop het YouTube kanaal van Noël Van Herreweghe

Open Data bij de Vlaamse overheid door Noël Van Herreweghe, programma-manager Open Data bij de Vlaamse overheid – zie ook www.vlaanderen.be/opendata

 “Public information does not belong to Government; it belongs to the public on whose behalf government is conducted.” – Gordon Brown, 2007

Obama doet het, EU commissaris Neelie Kroes loopt er warm voor, en de Engelse regering heeft een rijkelijk gesubsidieerd instituut opgezet om het concept verder vorm te geven en te implementeren. Open Data is ongetwijfeld een actueel onderwerp, door sommige gezien als een hype, door anderen dan weer als innovatief en economisch erg belangrijk.

Maar wat verstaan we dan eigenlijk onder “Open Data”? Wikipedia definieert Open Data als “een term die gebruikt wordt om vrij beschikbare informatie te duiden. De voorwaarden waaronder deze informatie beschikbaar is, wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden. Bij Open Data wordt er wel naar gestreefd om de beperkingen in hergebruik tot een minimum te beperken.”

Wat weinigen misschien weten is dat er in Vlaanderen wel degelijk een beleidskader bestaat voor hergebruik van overheidsinformatie en het beschikbaar stellen van (open) data. Open Data komt aan bod in verschillende beleidsnota’s van de Vlaamse Regering en krijgt eveneens een plaats binnen het meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid.

Tijdens de ViA rondetafel i-Vlaanderen van 17 december 2010 en op initiatief van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, kwam het thema open data uitdrukkelijk aan bod. Tijdens deze rondetafel werd met burgers, bedrijven en maatschappelijk middenveld overleg gepleegd hoe de overheid meer open, participatief en transparant kan ageren en hoe ICT hiertoe een bijdrage kan leveren. Een belangrijk inhoudelijk thema op de ViA rondetafel i-Vlaanderen was Open Data.

In aansluiting op, en als resultaat van deze ronde tafel keurde de Vlaamse Regering op 23 september 2011 een Conceptnota Open Datagoed. De conceptnota bevat zes strategische krachtlijnen als uitgangspunt om met Open Data aan de slag te gaan. De belangrijkste krachtlijnen stellen dat Open Data de norm moet worden binnen de Vlaamse overheid en dat hergebruik van Open Data is toegestaan, ook voor commerciële doeleinden, gratis of tegen een billijke vergoeding.

Er werd tegelijkertijd een Vlaamse Open Data definitie geformuleerd: “Open Data zijn gegevens of informatie die door de overheid verzameld worden in het kader van haar openbare taak, waar geen of minimale beperkingen op rusten, die elektronisch beschikbaar zijn en gebruik maken van open standaarden.”

In 2012 en 2013 werd er, naar aanleiding van de conceptnota een Vlaams Actieplan Open Dataopgesteld, ondertussen goedgekeurd door de Vlaamse Regering (2013-07-19), met een aantal concreet te realiseren acties waarvan de belangrijkste zijn:

  • Een kennisuitwisselingsplatform Open Data. Het Open Data Forum www.vlaanderen.be/opendata is ondertussen bijna twee jaar actief en kent meer dan 3.000 unieke bezoekers per maand. Op dit forum wordt ondermeer een lijst gepubliceerd van datasets die voor Open Data in aanmerking kunnen komen.
  • De Open Dagen bij de Vlaamse overheid. Zowel in 2012 als in 2013 organiseerde de Vlaamse overheid eenOpen Data Dag“. Beide dagen kenden meer dan 250 deelnemers.
  • Het Open Data Platform. Dit technisch platform is binnenkort beschikbaar voor de publicatie van Open Data.
  • Open Data Licenties. Deze generieke licenties voor het ter beschikking stellen van Open Data zijn beschikbaar voor iedereen die er wil van gebruik maken.

De Vlaamse overheid liep met dit alles voorop op de herziene Public Sector Information (PSI) richtlijn zoals  goedgekeurd door het Europees parlement op 13 juni 2013. Ook hier wordt Open Data als norm vooropgezet, is hergebruik van Open Data ook voor commerciële doeleinden toegestaan, gratis of tegen een billijke vergoeding. Naar aanleiding van deze herziene richtlijn zal het Vlaamse regelgevende kader binnenkort,  waar nodig, worden aangepast.

In het voorjaar 2013 werd er een oproep gedaan aan de Vlaamse administraties en de lokale besturen om Vlaamse Innovatie Projecten (VIP-projecten) voor te stellen met als doel gegevens als Open Data te ontsluiten of applicaties te bouwen met Open Data. In totaal werden vierentwintig projectvoorstellen ingediend waarvan tien projecten zijn geselecteerd en effectief zullen worden ondersteund.

Bij andere entiteiten van de Vlaamse overheid zijn er ook initiatieven rond Open Data gestart of lopende. Onder meer De Lijn en Toerisme Vlaanderen hebben eigen applicaties ontwikkeld als onderdeel van een innovatieve dienstverlening. Ook lokale besturen volgen deze trend (Antwerpen, Gent, Lier, Mechelen, …). Bovendien worden websites van de overheid meer en meer mobiel toegankelijk gemaakt. Deze projecten betekenen niet altijd een “parallel” spoor, maar focussen meestal op één of enkele aspecten van het concept Open Data.

Verder is er het Citadel on the moveproject dat Open Data inzet bij het bouwen van innovatieve mobiele applicaties door standaarden af te spreken die het mogelijk maken voor lokale besturen om vlot hun data te ontsluiten in bruikbare, uitwisselbare formaten en door gebruiksvriendelijk sjablonen te ontwikkelen, waardoor burgers zelf mobiele applicaties kunnen bouwen die in heel Europa gebruikt en gedeeld kunnen worden.

Met enige fierheid kunnen wij stellen dat Vlaanderen op dit ogenblik erkend wordt als een van de sterke regio’s op het vlak van Open Data in Europa.

Het raamwerk met betrekking tot Open Data bij de Vlaamse overheid is gerealiseerd. Het woord is nu aan ondernemingen en individuen die met deze data innovatieve diensten zullen ontwikkelen en op deze wijze maatschappelijke en economische meerwaarde kunnen creëren.

[In een van de volgende posts schetsen we de huidge stand van zaken op het vlak van openbaarheid – nvdr.]

Getagged , , , , , , , , , , ,

3 thoughts on “GastPost: Noël Van Herreweghe over open data bij de Vlaamse overheid

  1. […] Na de eerdere roundup wat betreft open data door Noël Van Herreweghe (die ook voor het interview hierboven tekende) […]

Bedenkingen? Aanvullingen? Correcties? Lof? Reageer!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: