Maandelijks archief: december 2013

Trends via Wijs: +34. Waaronder Google Now en Twitter Medium.

Woordenkaart op p. 5 van het Trendrapport 2014 op Wijs.be (Dirk Sabbe).

Woordenkaart op p. 5 van het Online trendrapport 2014 op Wijs.be (art. van Dirk Sabbe).

Een belangrijke post in onze reeks prikkels over trends. Ditmaal over online trends, al willen we het hier zeker niet enkel hebben over trends in sociale media en andere digitalia. De waaier wordt binnenkort breder, er zijn meer posts op komst …

#7 – 34 trends voor Vlaanderen. Na zes eerdere rapporten (2008-2013, hier vindbaar) brengt Bart De Waeles bedrijf Wijs ons alweer een nieuw rapport (2013-12-31, bedankt MJ). Eerder al evalueerde Kristof Schils het vorige (2013-12-25). De woordenkaart van Wijs’ online trendrapport 2014 vindt u hierboven, de inhoudstafel aan het eind. Hier meteen al snel een hele reeks highlights:

 • Frictieloze data (just-in-time relevantie): de informatie over een product of dienstverlening “zal op het moment dat we die nodig hebben frictieloos en automatisch tot bij ons komen. We zullen ons niet meer bewust moeten voorbereiden (vaarwel Testaankoop), en we zullen niet meer vertrouwen op de informatie van de verkoper in de winkel. Je kan dit ook doortrekken naar personen.” (Bart De Waele)
 • Location based services: gps voor binnen. Bv. in de supermarkt of andere doolhoven. (Dirk Sabbe) Bv. iBeacons “fungeren als een soort inhouse gps satelieten die tegelijk in een straal van 20 meter bezoekers met een compatibele smartphone (en de bijpassende app) kunnen identificeren. Binnen wandelen in een winkel en meteen een bericht krijgen dat je klantenkaart bijna vol is, het kan. Een persoonlijke route naar je gereserveerde plaats in het Sportpaleis, het kan. Betalen aan de kassa omdat die kassa weet dat jij daar staat, het kan.” (Bert Van Wassenhove)
 • Slimme outdoor advertising dankzij the Internet of Things. (Frederik De Wachter)
 • Een pr-pitch zal al vaker kort, krachtiger en snel verteerbaar moeten zijn, misschien zelfs beperkt worden tot 140 tekens” en er komt “een consensus waarbij de verouderde ‘mediawaarde’ niet de belangrijke parameter is. De nadruk komt vooral te liggen op de PR outcome (business results) eerder dan de output (impressions of advertising value equivalency)”. (Andrew Vassallo)
 • Content marketing wordt het nieuwe adverteren […] het hart van online communicatie. […] Dat content hapklaar en snel verteerbaar moet zijn zal ook invloed hebben op print.” (Marnik D’Hoore)
 • Multichannel marketing: het aantal kanalen waarop consumenten zich bewegen blijft stijgen. De verwachtingen van consumenten (B2C, maar ook binnen B2B, overheid, …) zijn hoger dan ooit. Ze willen je horen en zien op de manier en het moment die hen het meeste zint. Je product of dienst alleen is weinig overtuigend, de klantervaring moet centraal staan.  De ervaring moet steeds beter worden. En het stopt niet. (Mathieu D’Hondt)
 • Renaissance van offline communicatie. Of beeldtaaloplossingen. Bv. “Video heeft een grote vlucht genomen en het blijft belangrijk. Maar 2014 is wel het jaar om niet “zomaar” video in te zetten; dat is een vak apart. Het is anno nu een kunst om mensen twee minuten bij de les te houden. Daarom zie ik een nog grotere rol weggelegd voor motion graphics; met animaties ben je nog beter in staat de boodschap op een begrijpelijke en onderhoudende manier over te brengen. […] Uiteraard zijn het allemaal tussenoplossingen. Uiteindelijk gaan we er naar toe dat we overal metadata kunnen zien. Of dat nu via Google Glass is of met speciale lenzen. Maar dat duurt nog zeker drie jaar. Dan moet je wel communiceren dat mensen iets kunnen oproepen: een piepje, tikje of trillinkje. Je kunt er niet continu onaangekondigd mee gestoord worden, want dan word je gestoord.” (Maarten Reijgersberg)
 • Datavervuiling is het gevolg van de “information overload” die niet alleen bedrijven, maar nu ook privé-personen veroorzaken. Het zal nog wel enkele jaren duren voordat uit de massa informatie over, bijvoorbeeld, aankoopintenties, iets bruikbaars gepuurd kan worden. Ondertussen spelen data scientists “hard to get” voor de met eurobiljetten wapperende werkgevers. […] The right to be forgotten” wint als idee en ik draag nu al “wisrecht” voor als woord van het jaar 2014.” (Clo Willaerts)
 • De terugkeer van het ambacht en van in real life (IRL) ontmoetingen: “We gaan onze handen meer gaan gebruiken in 2014. Je hebt twee handen nodig om een kunstwerk te vervaardigen, en tien vingers om het online te delen. Daarnaast ook “periodiek bij elkaar komen om te genieten van oude geneugten die men gemeen heeft en ondertussen ratelen over de gewone dingen des levens. De service clubs herrijzen uit hun stoffige imago. Members only.” (Davy De Rijck)
 • More talking, less typing.” Maar dan omdat we de voice activation mogelijkheden en andere spraaktoepassingen steeds meer gaan gebruiken. (Frederic Naessens)

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trends: 37. Tips: 119. Land van oorsprong: Nederland.

Enkele belangrijke analyses en waarnemingen van bij de Noorderburen.

#4 – 37 trends in de maatschappij en in het communicatievak die de Nederlandse Rijksoverheid relevant acht voor de overheidscommunicatie en om die reden in een rapport samenvatte “ter inspiratie en om de discussie te voeden. […] Veel trends gaan langer terug; andere zijn vooral voorspelling voor de komende jaren. De trends zijn in kaart gebracht via deskresearch en expertinterviews. […] Samenstellers van het rapport zijn Rita Timmerman (onderzoeksadviseur bij de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken) en Jeanine Mies (MIES / tekst en training).” U vindt de pdf van het rapport “Deel je rijk” (2013-06-27) via www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/27/deel-je-rijk-relevante-trends-voor-overheidscommunicatie.html ; de managementsamenvatting staat op blz. 7 en lijst zeven clusters van trends op. Hoe duidt Erik den Hoedt (directeur van de Dienst Publiek en Communicatie van de Nederlandse Rijksoverheid) de relevantie voor de communicatiediscipline bij de Rijksoverheid? “Of we nu willen of niet, we worden gedwongen te opereren als netwerkspeler. Die veranderende rol voor de overheid maakt dat we op verkenning moeten.” Meer info: http://communicatie.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1059 + www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/documenten-en-publicaties/publicaties/2014/01/07/artikel-ga-op-safari.html

 1. Er is meer verwachtingenmanagement nodig van de overheid, die duidelijk maakt waar ze wel en niet voor staat..
 2. Als slechts één van de spelers in de mediacratie moet ze ook een andere bestuursstijl hanteren.
 3. De overheid moet relevante informatie actiever openbaar maken. Transparantie (met bijhorend accountability) opent mogelijkheiden voor betere diensten en nieuwe bedrijvigheid.
 4. Mensen hebben behoefte aan authentieke leiders met een samenhangend verhaal. De communicatiefunctie is meer en meer een verbinder.
 5. Aansluiten of faciliteren. Overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie.
 6. De kijk op de wereld verandert. Denk bv. aan sharing, consuminderen, flexibeler werken en actieve ouderen.
 7. Conversatie wordt de centrale communicatiestijl: luisteren, monitoren en interactie online én offline. Mobiel groeit explosief maar oude kanalen blijven nog steeds relevant. In contact en verhalen (storytelling) ontstaat betekenis.

#5 – 18 agendapunten voor de Nederlandse overheidscommunicatie (2011). Op 10 november 2011 organiseerde de Nederlandse Academie voor Overheidscommunicatie het congres voor rijksambtenaren Open & Bloot“. Overheid en vertrouwen, transparantie en openheid waren de kernbegrippen. Henk Brons, directeur van de Rijksvoorlichtingdienst, Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het Open Bestuur, toenmalig premier Mark Rutte en Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer waren enkele van de namen die op het congres hebben gesproken. Tijdens het congres werd een lijst opgesteld om de ambtelijke top te inspireren om thema’s op de agenda te zetten die de rijksoverheid kunnen versterken. U kunt deze lijst met 18 agendapunten hier downloaden of terugvinden op blz. 71 van het boek Congruente overheidscommunicatie – aansluiten bij communicatiebehoeften van burgers van Hans Siepel, Frank Regtvoort, Gerald Morssinkhof & Floor de Ruiter (Bussum : Coutinho 2012, ISBN 9789046902943).

 1. Ga deel uitmaken van de netwerken die burgers met elkaar vormen.
 2. Actieve openbaarheid moet de default optie van de overheid zijn.
 3. Maak expliciet waar de taak van de overheid begint en eindigt.
 4. Leer van hoe de samenleving communiceert en volg (laat los!).
 5. Zet in op open data.
 6. Laat media-gebruik leidend zijn voor media-inzet.
 7. Geef je bestuurder tegengas als de burger onvoldoende aan bod komt.
 8. Doe een serie kleinschalige experimenten op het gebied van actieve openbaarheid.
 9. Voorlichtingsraad: zoek ruimte in coalitiebesprekingen en regeerakkoord voor betekenisvolle dialoog.
 10. Stel spelregels online communicatie op: hoe kan het je werk beter maken?
 11. Ontwikkel een betere zoekfunctie (ontsluiting) voor www.rijksoverheid.nl
 12. Train jezelf in echt luisteren.
 13. Wees een gids in je domein: “kaap een hashtag”. Laat je autoriteit gelden.
 14. Ga werken aan de ontwikkelingen in de ‘datasamenleving’.
 15. Bel burgers vaker rechtstreeks op.
 16. Kijk in de spiegel: waar sta je voor?
 17. Stap uit het frame van wij tegenover de burgers (je bent er zelf ook een).
 18. Laat beleid en uitvoering van elkaar leren, samen optrekken – ook online: “benut de kennis en de signalen die binnenkomen bij de uitvoering”.

#6 – 22 verbetersuggesties van Rein van Gisteren (2010). In datzelfde boek Congruente overheidscommunicatie staat op blz. 125 ook een lijst van tweeëntwintig “voor de vuist weg – goedbedoelde raadgevingen geformuleerd die de relatie tussen overheid en burger kunnen verbeteren en vooral verduidelijken”. Ze zijn van de hand van Rein van Gisteren (die ondertussen een aparte GastPost voor ToeComSt schreef) en stonden in diens essay Overheidscommunicatie versus burgercommunicatie – en hoe men iets dichter langs elkaar heen zou kunnen praten (Hoeilaart 2010). Toen ik ze online opzocht vond ik op blz. 19-20 van de pdf geen 22 tips maar 101 “stokpaarden”. In het vet de selectie uit het boek:

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trends: no data, open source, peer-to-peer, digitale sloppenwijken

Afbeelding bij de blogpost "7 trends for 2014" van Trendwatching dot com

Dit is het seizoen dat er veel posts verschijnen met trends voor 2014. We beginnen hier een aparte reeks met dergelijke posts. Waar mogelijke lichten we er de essentie uit, andere signaleren we gewoon linkdumpgewijs.

#1 – No data. De eerste moét uiteraard afkomstig zijn van Trendwachting dot comTerwijl real time marketing & data mining bij velen nog op gang moeten komen, verschijnt er volgens hen alweer een “NO DATA” trend aan de horizon: “with 2013 seeing a seemingly-endless stream of brands suffering ‘privacy breaches’ that revealed customers’ information […] it’s no longer a paranoid minority who is freaked out. […] This all leads to opportunities in 2014 for NO DATA brands: brands that simply offer brilliant service, while also loudly and proudly eschewing the collection of personal data. Some stats:

 • 82% of global consumers believe that companies collect too much information on consumers (Adobe, 2013-06)
 • 86% of US internet users have attempted to remove or mask their online activities, despite only 37% believing it is possible to be completely anonymous online (Pew Research Center, 2013-09)
 • 93% of email users believe that users should be able to opt-out if they don’t want the content of their emails to be scanned in order to target ads (GfK & Microsoft, 2013-11).

The challenge for businesses will be finding a balance between the very real benefits of data collection and utilization (recommendations, cross-selling, personalization, enhanced ad revenue and more), and earning the trust of increasingly HACKED OFF consumers. Why aren’t we accompanying this trend with examples? Because NO DATA is so against the “BIG, BIGGER, BIGGEST” data strategies sweeping through the business world that we haven’t seen anybody doing it well… yet! So which major B2C brand will make NO DATA a central promise in 2014, and simply offer “Great service, for everyone, all of the time. No data required”?” Bron: http://trendwatching.com/trends/7trends2014/ met daar ook als aparte trends voor 2014: the internet of caring things oftwel “zorgzame internetgeconnecteerde voorwerpen” ; mychiatry ; guilt-free the new status symbol ;  crowdshaping (small & big) ; global brain (Afrika, Azië, Centraal- & Zuid-Amerika ; eco-innovatie in China. Wat jij Lidewij?

#2 – Acht stellingen van de voormalige columniste van 13. Oogst aan trends: (o.a.) peer-to-peer via laagdrempelige open netwerken. Michel Bauwens : “Alleen wie ingenieuze oplossingen bedenkt, zal op bewondering van zijn passiegenoten (peers) kunnen rekenen en een belangrijkere rol in het ontwerpproces kunnen spelen. Meer en meer bedrijven investeren in deze nieuwe manier van ‘maken’. […] De wagens die via Wikispeed worden ontworpen, kunnen in microfabrieken worden gebouwd. Dat is geen utopie. Dat gebeurt nu al. Volgens mij zal de hele industrie binnen afzienbare tijd op deze kleinschaligere manier werken. Ik noem het glocalization. Het ontwerpen is een globaal gebeuren. Het produceren vindt lokaal plaats. […] Met toys for boys hebben deze 3D-printers niets te maken. Wel met innovatie en drempelverlaging. Kijk naar de apps van Apple. Intussen is de digitale medemens met apps vertrouwd. Maar toen Apple tien jaar geleden uitpakte met het idee om mensen van buiten het bedrijf – jij en ik – applicaties voor Apple te laten maken, gaf die denkwijze blijk van een ongeziene vernieuwende geest. Vandaag zijn er vele van dit soort ‘open modellen’. Het opensourceplatform van Android heeft tachtig procent van de mobiele besturingssystemen in handen. 3D-printers zullen ook heel snel verspreid worden. Juist omdat het maken van producten, het beheren ervan en ook het idee van eigendom nooit meer dezelfde zullen zijn. […] Tot een vijftal jaar geleden vroeg iedereen aan mij : waar ben je toch mee bezig ? Peer to peer. Opensourcesoftware. Openkennismaatschappij. Open design. Als ik er met buitenstaanders over sprak, werd ik raar bekeken. Die scepsis veranderde vijf jaar geleden door de crisis. En kijk vandaag. Open netwerken zijn een voldongen feit. De netwerken groeien en verbeteren. De toekomst zal alle kleuren hebben.” dixit Michel Bauwens geïnterviewd door Margot Vanderstraeten voor Weekend Knack (2013-12-18).  Zie ook: “de nieuwe taal van het netwerk“.

#3 – Netwerk zonder centrum, met ook nog digitale sloppenwijken. Luciano Floridi tegen Wilfred van de Poll in Trouw (“Welkom tot het Zettabyte tijdperk”), een jaar geleden:  “Dezelfde technologische ontwikkelingen die onze verantwoordelijkheid doen toenemen, maken het moeilijker om die verantwoordelijkheid te dragen. Laat me dat uitleggen. In het internettijdperk is alles met alles verbonden. Iedereen is gelinkt aan iedereen. Een netwerk brengt een gedistribueerde verantwoordelijkheid met zich mee. Dus wie is er eigenlijk verantwoordelijk? Wij allemaal, tegelijkertijd. Het wordt steeds onduidelijker wie van ons precies aansprakelijk is, en hoe je als één schakel van de keten überhaupt de problemen die veroorzaakt worden door de hele keten kunt oplossen. […] Onze regeringen gaan nieuwe problemen te lijf met oude antwoorden. Ze beleggen conferenties, opereren top-down. Maar een netwerk heeft geen centrum. Niet dat ik overigens een oplossing heb: dit is de eerste pagina van een nieuw boek, en niemand kent het slot.”

(Deze blogpost samengesteld & van links voorzien door Patrick Vandenberghe, afd. Communicatie.)
Getagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Digital first in the attention economy?

Grafiek uit het boek "Digitale Demenz" van Manfred Spitzer (Droemer Knaur 2012, ISBN 9783426276037).

Grafiek uit het boek “Digitale Demenz” van Manfred Spitzer (Droemer Knaur 2012, ISBN 9783426276037).

Gaat de Vlaamse overheid organisatiebreed voor een digital first project? Hoe? Met zulke vragen eindigen we. Maar eerst de inleiding …

Digitaal het nieuwe normaal? Peter Hinssen denkt van wel, maar volgens Piet Bakker is er sprake van een digitale zeepbel als het gaat over digitale kranten. Wijst dat ergens op, of zitten we gewoon in een tussenfase? De tijd zal het zeggen. Bedrijfsmodellen komen en gaan en de managementscholen passen zich aan … dat soort zaken valt doorgaans in de plooi.

Maar kan een aandachtseconomie zich wel staande houden als er signalen komen dat het menselijk brein zelf niet zo vlot z’n draai vindt op al die digitale platformen? Of is het voor onze soort een kwestie van adapteren aan een onvermijdelijke evolutie, waarbij the fittest het vlotst hun focus vinden? En het slechts aan techniek schort bij wie z’n toerental ziet sputteren? Of ligt het alweer aan de ingenieurs en ontwerpers, die de horde niet hadden voorzien, en na ergonomische muizen nu ook maar mentaal minder belastende toestellen moeten ontwerpen?

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , ,

GastPost: Marc Jadoul over the Internet of Things

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost van een gastblogger is.

Van pre-internet naar Internet of Content naar Internet of Services naar internet of People naar Internet of Things.

Het leven zoals het is: het Internet der Dingen door Marc Jadoul, strategic marketing director bij Alcatel-Lucent Antwerpen – zie ook zijn eerdere post & full profile hier.

Een high-end smartphone bevat een tiental sensoren (in een Samsung Galaxy S4 zitten bv. een bewegingssensor, nabijheidssensor, accelerometer, geomagnetiche sensor, Hall sensor,  gyroscoop, een RGB lichtsensor, een barometer en een gecombineerde temperatuur- & vochtigheidssensor), en een moderne personenwagen kan er wel een honderdtal aan boord hebben. Met behulp van deze sensoren kunnen gegevens over de omgeving en het het gebruik van hun gastheer-toestellen worden verzameld en, eens verbonden via het internet, met andere machines en applicaties worden gedeeld. Aldus ontstaat “het Internet der Dingen” of “the Internet of Things” (IoT).

Nieuwe vormen van communicatie tussen mens en machine, en tussen machines onderling (de zogenaamde M2M communicatie) hebben het potentieel in zich om de manier waarop we leven, werken, winkelen, ons verplaatsen, en zorg dragen voor ons milieu en onze medeburgers grondig te veranderen.

Zoals wel vaker het geval is bij nieuwe technologieën, lopen de verwachte groeicijfers sterk uiteen. Gartner voorspelt 26 miljard geconnecteerde toestellen in 2020, terwijl IDC zelfs over 212 miljard “dingen” spreekt tegen het einde van dat jaar. Een ding is echter zeker: vergeleken met de 3,2 miljard mobiele telefonie gebruikers van vandaag (bron: GSMA) gaat het Internet der Dingen enorm groot zijn.

Hoewel het IoT concept vandaag voor velen nog als science fiction klinkt, is de toekomst toch dichterbij dan je zou denken. Hier zijn een paar tot de verbeelding sprekende voorbeelden van wat vandaag reeds mogelijk is, en van wat morgen misschien gewoon deel uitmaakt van ons dagelijks leven:

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

GastPost: Steven Van Belleghem over Marketing 2020

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost van een gastblogger is.

Ben jij klaar voor Marketing 2020? door Steven Van Belleghem, auteur van “De conversation manager” en tal van andere titels, artikels en blogposts[Dit is een ingekorte versie van een artikel van 2013-03-12 voor Frankwatching.]

2020 is een nieuwe symbolische deadline voor vele bedrijven en instellingen. Heel wat strategische plannen werken naar 2020 toe. Iedereen is ervan overtuigd dat marketing en ondernemen tegen 2020 er helemaal anders uit zal zien dan in 2010. Op basis van gesprekken met experten, ervaringen bij klanten, literatuur en eigen visie, heb ik een overzicht gemaakt van hoe marketing 2020 er zou kunnen uitzien. De belangrijkste elementen:

De 2020 Consument

Om de marketing filosofie van de toekomst te ontwikkelen is het noodzakelijk om ook de consument van de toekomst beter te begrijpen. Drie ontwikkelingen zullen het gedrag van de consument verder beïnvloeden:

 1. Volledige adoptie van nieuwe technologie: tegen 2020 zullen er ongeveer 2,5 miljard smartphones op de wereld zijn. Internet en de digitalisering zal, nog meer dan vandaag, de normaalste zaak van de wereld zijn.
 2. Transparantie: de verdere adoptie van technologie zal de wereld nog transparanter maken. Consumenten zullen perfect weten welk bedrijf het goed doet en welk bedrijf niet. Consumenten worden daardoor veeleisender op vlak van service. Ze zullen bedrijven niet vergelijken met hun concurrenten maar met de best presterende bedrijven. De lat komt hoger te liggen.
 3. Selectiviteit: de technologie zal de consument nog meer afschermen van commerciële boodschappen. Via nieuwe media zal de consument heel selectief worden met welk bedrijf hij al dan niet gelinkt is. De 2020 consument bereiken wordt uitermate moeilijk.

Extreme klantgerichtheid als centrale filosofie

Een 7,3 op 10 zal onvoldoende zijn om het hart van de 2020 consument te veroveren. Enkel door extreem te zijn in klantgerichtheid, is er garantie op succes. Extremisme is allicht niet goed in politiek of in religie, maar in marketing 2020 is het een noodzaak.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

GastPost van een digitale immigrant in wonderland

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost van een gastblogger is.

Oude en nieuwe computers ...

Digital natives vs digital immigrants door Marc Jadoul, digitale immigrant in Wonderland, strategic marketing director bij Alcatel-Lucent in Antwerpen, B2B storyteller, blogger, social business advocaat én auteur van meer dan 100 publicaties en publieke presentaties (zie ook deze).

Een  “digital native” is een persoon die geboren werd tijdens of na de algemene introductie van digitale technologieën, en die – doordat hij (of zij) sinds zijn (of haar) vroege kinderjaren met computers, telecom en elektronische gadgets in aanraking kwam – beter met digitale concepten, apparaten en toepassingen kan (of zou kunnen?) omgaan.

Een “digital immigrant”, daarentegen, zag het levenslicht vóór de digitale revolutie en heeft dus een inhaalbeweging moeten maken. Velen onder hen kwamen pas op latere leeftijd met met de nieuwe technologieën in contact. Ze hebben zich het gebruik ervan wel eigen gemaakt, maar blijken er vaak toch anders mee om te gaan dan hun jongere medeburgers.

Het onderscheid tussen digitale natives en digitale immigranten werd in 2001 geïntroduceerd door Mark Prensky, die het begin van de digitale revolutie (en dus het ontstaan van de digitale kloof) situeert in het jaar 1985. Hoewel ik een diploma informatica op zak heb, en sedert eind van de jaren ’80 in de technologiesector werk, word ik ook tot de digitale immigranten gerekend.  Wat volgt is het persoonlijke relaas van een digitale immigrant die al de veranderingen van zeer dichtbij heeft meegemaakt …

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , ,

GastPost: Vlaams ombudsman Bart Weekers pleit voor 1 open overheid

Afbeelding om aan te duiden dat een blogpost van een gastblogger is.

Een open overheid willen we zijn door Bart Weekers, Vlaams Ombudsman bij de Vlaamse Ombudsdienst

Vrijdag 2 december 2013 was een gure dag. Ik bracht mijn voormiddag door in een illegale kouwelijke stalwoning, waarvoor ene Albert 310 euro huur in de maand betaalt. Als Vlaams ombudsman was ik die dag bij Albert omdat Wonen-Vlaanderen hem zijn wachtpremie van 120 euro in de maand had “afgepakt”. Albert ontving die 120 euro omdat hij al vijf jaar (en dus te lang) wachtte op een sociale woning. Helaas voor Albert, ook de ombudsman bevestigde dat die premie van 120 euro écht definitief verloren was. Dat was namelijk zijn straf omdat hij zopas geweigerd had om te verhuizen naar een sociaal appartement aan 257 euro in de maand.

Die kou van dat stalbezoek kan ik nu nog voelen; en in mijn somberste momenten zie ik die stapel waarschuwingsbrieven op de keukentafel van Albert en denk ik “we mogen communiceren wat we willen, Albert bereiken we toch nooit écht”.

Gelukkig beleeft de ombudsman ook mooiere dagen. Zo was er verderop in december een verzoening tussen Gerard, buschauffeur voor De Lijn, en Youssef, zijn klant. Die twee waren in de herfst van 2013 samen helemaal door het lint gegaan. Het kostte ons wat babbels en ja, wat communicatie dus. Maar het resultaat mocht er zijn: voor mijn ogen, schudden Gerard en Youssef mekaar de hand. Samen zagen ze in dat verzoening en communicatie ook antwoorden kunnen zijn, zelfs bij situaties van racisme of onverdraagzaamheid. Op zulke momenten weten we het: mensen zijn wel degelijk bereid om bladzijden om te slaan; en het is een groot privilege om méé de voorwaarden te scheppen om dat mogelijk te maken!

De uitdagingen zijn groot, deze blog somt de projecten op. Als ik er één mag uitkiezen, dan is het toch deze: een open overheid willen we zijn. Laat ons dan beginnen met 1 entree en 1 uitgang (in plaats van het doolhof dat we nu aanbieden). Binnen-in mogen we het naar hartenlust ingewikkeld maken, maar voor de buitenwereld is dat beeld van “die 13” écht dodelijk. Elke Vlaming, elk jaar, één keer bij de 1700 of op www.vlaanderen.be (dat zijn dus zes miljoen telefoons en kliks, in plaats van de 3,8 miljoen vandaag) dat is écht toch wel het minste wat we op korte termijn  aan onze burgers verschuldigd zijn!

Aan u allen fijne eindejaarsdagen en een inspirerend commmunicatiejaar 2014 !

Getagged , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers liken dit: