Een vijfjaarlijkse bezinning over het beleid

Regeerakkoord, beleidsnota, beleidsbrief, beheersovereenkomst, ondernemingsplan: procesflow

Om de vijf jaar bezinnen de communicatieprofessionals van de Vlaamse overheid zich over de uitdagingen die voor hen liggen bij de start van een nieuwe regeerperiode. Ze doen dat door na te denken over de toekomst van hun vak, de maatschappelijke ontwikkelingen die een rol zullen gaan spelen. Maar ook door te evalueren, door te kijken naar de lessen die ze kunnen trekken om projecten in de toekomst beter aan te pakken.

Ze doen dat niet vanuit een ivoren toren, maar door verbanden te zoeken tussen “hun” overheidscommunicatie en “het” overheidsbeleid. Door in dialoog te gaan met elkaar en mensen in hun gebied, maar ook met beleidsmakers en experten in hoe de Vlaamse samenleving werkt en evolueert. (Dat het nodig is nauwer aan te sluiten bij hoe het beleid wordt gemaakt, was ook een van de conclusies van een recente kwaliteitsmeting. Meer daarover hier.)

Dit keer doen we de oefening echt procesmatig. In een reeks fases, met zowel interne als externe experts mee aan boord. Vijf jaar geleden schreven we onze visietekst samen met een hele reeks “interne” collega’s, een selectie uit alle mensen in het communicatievak van de Vlaamse overheid. Dat doen we nu opnieuw in een externe workshop op 6 februari 2014. Nieuw is dat we daar nu de mening van “externe” experten in aan boord willen brengen. Die brengen we daarom eerder al bij elkaar, in een workshop op 20 januari 2014 ook zelfgekozen interne experts aan boord. Nadien volgt nog een stakeholdersforum, en vervolgens pas begint het schrijven aan de beleidsdocumenten. Deze blog zal ook het logboek zijn van dat proces. Om alle fases goed te voeden, voorzien we vooraf een prikkelfase.

In welk bestuursproces past het project Visie en strategie Vlaamse overheidscommunicatie 2014-2020?

  • In 2014 is het tijd voor een nieuwe beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid. Daarin worden de prioriteiten opgelijst voor het beleid van de Vlaamse overheid als geheel, en wordt ook de visie vertolkt op de communicatie als onderdeel van het algemene beleid van de Vlaamse overheid voor de komende vijf jaar.
  • Het hoofddoel van dit project is om tegen mei 2014 een sterke strategie te schrijven voor de volgende legislatuur. Een visie hoe de communicatie van de Vlaamse overheid moet evolueren vanuit een up-to-date kijk op de factoren die daarin van tel (zullen) zijn. Die nemen we enerzijds mee als hoofdlijnen voor de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid. En anderzijds nemen we al het materiaal mee als kompas voor onze omgang met het netwerk van communicatie-ambtenaren de komende jaren. Het zal ook worden gebruikt bij het schrijven aan de volgende managementovereenkomst van het Departement Kanselarij en Bestuur (tot 2015-04-01 Departement Diensten van het Algemeen Regeringsbeleid).

Hieronder verduidelijken we een aantal termen en andere aspecten (klik op “Lees verder“).

  • Waarom 2014-2020? In 2014 treedt de nieuwe bestuursploeg aan, en worden er nieuwe klemtonen gelegd. Die nieuwe Vlaamse Regering bestuurt tot 2019 … en toch heeft het project 2020 in de titel. Niet enkel omdat dat een mooi rond getal is, maar ook omdat 2020 de horizon is van het toekomstproject Vlaanderen in Actie (lees hier meer uitleg over het verband met ons project). Uiteindelijk is dit project een toekomstproject en hadden we de horizon ook verder kunnen leggen. Het gaat hem om de langetermijnvisie in het beleid voor de komende vijf of zeven jaar.
  • Hoezo een beleidsnota? Elke vijf jaar zijn er verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Op basis van de verkiezingsuitslag wordt er ook een nieuwe bestuursploeg gevormd. Die Vlaamse Regering begint vervolgens te besturen op basis van een nieuw regeerakkoord. Dat is een document waarin de politieke partijen hun project voor de komende vijf jaar afspreken en openbaar maken. Maar bij het aantreden van de Vlaamse Regering worden ook andere beleidsdocumenten vastgelegd, die uiteraard rijmen met het regeerakkoord. Per beleidsdomein komt er na het regeerakkoord ook een beleidsnota.In een beleidsnota worden typisch de strategische doelstellingen opgesomd voor een periode van vijf jaar.
  • Wat betekent Vlaamse overheidscommunicatie? De communicatie van de Vlaamse overheid. En die staat doorgaans niet los van de communicatie van andere overheden in Vlaanderen. Al was het maar omdat heel wat burgers het onderscheid niet altijd goed kunnen maken tussen overheid en non profit organisaties, of tot welk soort overheid een bepaalde instantie behoort. Hier vindt u meer uitleg over overheidscommunicatie.
  • Vragen over de Vlaamse overheidscommunicatie in het algemeen? Stel ze in een mailtje. Of bel met 1700.
  • Na de beleidsnota volgen jaarlijks beleidsbrieven. Na dat eerste jaar van de legislatuur worden er elk van de komende jaren beleidsbrieven geschreven die de zaken verder preciseren of bijsturen. Vier in totaal dus. Een beleidsbrief is een meer operationele vertaling van de beleidsnota en bevat een overzicht van de uitvoering van de begroting voor het lopende begrotingsjaar en een prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.
  • Voor meer uitleg over het project: klik op de tabs bovenaan op deze blog, of klik hier links op de categorie OVER HET PROJECT.

Wie doet wat?

 

Getagged , , , , , , , , , , ,

Bedenkingen? Aanvullingen? Correcties? Lof? Reageer!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: